Floraservis

INFORMÁCIE O AKTUÁLNOM STAVE PREDAJA HERBICÍDOV

Vážení zákazníci,
napriek nášmu odvolaniu na oznámenie ÚKSÚP v Bratislave o začatí správneho konania vo veci zrušenia autorizácie prípravkov na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky glyfozát a zároveň s obsahom komponentov formulácie amín, tálový alkyl, etoxylovaný (CAS 61791-26-2) vydal ÚKSÚP v Bratislave rozhodnutie o tom, že:


prípravky FONDO, KAPUT , KYNOZ FL sa môžu predávať do 31.12.2016.

    
Proti tomuto rozhodnutiu sme znovu využili možnosť podať odvolanie v zákonnej lehote na možnosť predĺženia dopredaj do 30.6.2017. Argumentom je, že dopoužívanie skladových zásob dotknutých prípravkov na ochranu rastlín do 31.12.2016 je nereálne. Taktiež, že okolité krajiny dopoužívanie existujúcich zásob prípravkov dotknutých nariadením Komisie EÚ 2016/1313 zobrali pragmaticky a ponechávajú ho do konca roku 2017 a niektoré aj dlhšie. Ide o krajiny ČR, Maďarsko, Poľsko a Rakúsko, ako aj ďalšie krajiny ako sú Španielsko, Portugalsko a Francúzko.
O výsledku odvolania Vás budeme informovať.

    
Prípravky, ktoré obsahujú  účinnú  látku glyfozát a zároveň neobsahujú  komponenty formulácie amín, tálový alkyl, etoxylovaný ( CAS 61791-26-2) budú mať  obmedzené použitie  (zákaz používania na nepoľnohospodársku pôdu), t.z., že prípravky TOUCHDOWN SYSTEM 4 a ROUNDUP BIAKTIV sa môžu predávať ďalej s vyššie uvedeným obmedzením.

Servis

Predajcovia

Počasie

Počasie

Cyklostar

Ľahké pestovanie

NEZABUDNITE V JÚLI

UŽ V PREDAJI

Ochrana trávnika

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

Ponúkame Vám

Ponúkame Vám

ISO14001

BISNODE