Floraservis

VAZTAK 10 SC

Výrobca: BASF AG, Nemecko
Kategória: Insekticídy proti škodcom
Balenie: 25ml, 6ml

Postrekový insekticídny prípravok vo forme emulgovateľného koncentrátu na báze svetlostabilného syntetického pyrethroidu určený na ničenie škodlivého hmyzu v celej škále poľných i špeciálnych plodín, ako aj v lesnom hospodárstve.

Účinná látka:
alfa-cypermethrin 100 g/l

Spôsob účinku:
kontaktný (dotykový a požerový u niektorých druhov aj ovicídna účinnosť)

Vaztak 10 EC je vysoko účinný širokospektrálny insekticíd s rýchlym kontaktným účinkom proti väčšine škodcov. Okrem ničenia dospelých škodcov a larválnych štádií má u niektorých druhov aj ovicídnu účinnosť. Prípravok účinkuje ako dotykový a požerový jed. Pretože je Vaztak 10EC svetlostabilný a odolný voči zmytiu vodou, jeho insekticídny účinok je zachovaný počas dlhej doby. Dažďom je nezmývateľný, pretože vo vode je prakticky nerozpustný a má veľkú afinitu voči voskom pokrývajúcim povrch listov. Z tohto dôvodu ho nezmyje ani prípadný dážď krátko po postreku. Ak chceme dosiahnuť dobrý účinok najmä v nižšej časti rastliny, musíme zabezpečiť dobré pokrytie postrekovou kvapalinou.

Miešateľnosť:

Prípravok Vaztak 10 EC je kompatibilný s bežne používanými insekticídmi a kvapalnými hnojivami. Pri použití prípadných kombinácií je potrebné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky.
Pri príprave aplikačnej zmesi jednotlivé koncentráty navzájom nemiešame, ale pridávame ich do postrekovača oddelene a za stáleho miešania. Odporúčame najprv urobiť skúšku na miešateľnosť oboch prípravkov v príslušnej koncentrácii za použitia miestnej vody. Pripravenú zmesnú aplikačnú kvapalinu je potrebné bezodkladne spotrebovať, nikdy je nepripravujeme do zásoby.
V prípade zmesí je potrebné dbať na dodržanie ochrannej doby a bezpečnostné opatrenia stanovené aj pre druhý prípravok.

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku

Odporúčania pre používateľov veľkospotrebiteľských balení resp. odporúčania spoločnosti BASF nájdete v prílohe

Príloha karty prípravku:

Rozsah registrácie prípravku v záhradníctve

Plodina Škodlivý činiteľ Koncentrácia v % Dávka na 10 l vody / na 100 m2 Čakacia lehota v dňoch Povolené kombinácie a poznámky
jadroviny Obaľovač jablčný (1. generácia) 1,5 ml 28 dní podľa signalizácie
jadroviny Obaľovač jablčný (2. generácia) 1,5 ml 28 dní podľa signalizácie
ovocné dreviny Žraví a cicaví škodcovia 1 ml 28 dní pred kvitnutím
vinič Obaľovače na viniči 2 ml 35 dní podľa signalizácie
kapustová zelenina Húsenice 2 ml 10 dní ihneď po ich zistení + zmáčadlo
kapustová zelenina Húseničky mlynárika kapustového 2 ml 10 dní ihneď po ich zistení + zmáčadlo
kapustová zelenina Piliarka repková 2 ml 10 dní ihneď po zistení lariev + zmáčadlo
zemiaky Pásavka zemiaková 1,5 ml 14 dní nie skoré odrody, postrek proti mladým larvám
hrach na zrno Obaľovač hrachový 2 ml 14 dní podľa signalizácie
bôb - na zrno Strapky na strukovinách 2 ml 14 dní pred kvitnutím alebo na začiatku kvitnutia
bôb - na zrno Vošky na strukovinách 1 ml 14 dní pred kvitnutím alebo na začiatku kvitnutia
Smrek Lykožrút smrekový 5 ml 28 dní preventívna ochrana kmeňov v kôre pred napadnutím (0,5%, koniec apríla až začiatok mája)
Smrek Podkôrny hmyz 5 ml 28 dní preventívna ochrana kmeňov v kôre pred napadnutím (0,5%, koniec apríla až začiatok mája)
ihličnany Drevokazný hmyz 10 ml 28 dní preventívne aplikujte v apríli až máji

Servis

Predajcovia

Počasie

Počasie

Cyklostar

Ľahké pestovanie

UŽ V PREDAJI

NEZABUDNITE V MARCI

Ochrana trávnika

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

Ponúkame Vám

Ponúkame Vám

ISO14001

BISNODE