Floraservis

AQ 10

Výrobca: ECOGEN Inc., USA
Kategória: Biologické proti chorobám
Balenie: 3 x 0,5 g

Biologický fungicíd s preventívnym a kuratívnym účinkom určený na ochranu viniča proti múčnatke.

Účinný mikroorganizmus: 5,0 x 109  spór hyperparazitickej huby Ampelomyces quisqualis (izolát M-10)/ gram prípravku AQ 10.

Výhody použitia:
- prípravok obsahuje izolát huby, prirodzene sa vyskytujúcej vo voľnej prírode a vinohradoch
- nie je geneticky modifikovaná
- povolený do Ekologického poľnohospodárstva a Integrovanej produkcie
- unikátny mechanizmus účinku
- redukuje riziko vzniku rezistentných kmeňov múčnatky voči konvenčným chemickým fungicídom
- účinný aj pri nižších teplotách (12 °C)
- parazituje hýfy, konídiofóry a kleistotéciá
- môže parazitovať prezimujúce kleistotéciá a tak redukovať infekčný tlak v nasledujúcom roku
- preventívny účinok
- vysoký účinok 90 – 95 % porovnateľný s konvenčnými chemickými riešeniami
- použitie prípravku v závere vegetácie znižuje riziko rezíduí chemických prípravkov
 
Pôsobenie prípravku:
Prípravok AQ 10 je biologický fungicíd s preventívnym a kuratívnym účinkom. Hyperparazitická huba Ampelomyces quisqualis, je špecifickým antagonistom voči múčnatke viniča (Uncinula necator) z čeľade Erysiphaceae. Ampelomyces quisqualisje geneticky nemodifikovaná, prirodzene sa vyskytujúca huba parazitujúca vo vnútri mycélia múčnatky viniča. Po navlhčení (re-hydratácii) spór prípravku AQ 10 tieto klíčia, prenikajú do vnútra mycélia múčnatky viniča a parazitujú ho.
 
Miešateľnosť:
Prípravok AQ 10 sa môže miešať spolu s insekticídmi, kompatibilnými fungicídmi, s hnojivami (okrem hnojív s vysokým pH) multifunkčnou pomocnou látkou AGROVITAL a pomocnými látkami na báze parafínového oleja. Zoznam kompatibilných a nekompatibilných fungicídov je v prílohe (príloha karty prípravku).  Nekompatibilné fungicídy aplikujte 5 dní pred a 5 dní po aplikácii AQ 10.
 
Príprava postrekovej kvapaliny:
Odvážené množstvo prípravku AQ 10 vsypte do 100 ml nádoby s vodou, tesne uzavrite a zamiešajte. Počas 15 – 30 minút niekoľkokrát dôkladne zamiešajte do vytvorenia jemnej disperzie. Tým dôjde k dôkladnému rozpusteniu a aktivácii vitálnych spór Ampelomyces quisqualis. Následne za stáleho miešania vlejte do postrekovača naplneného do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte nádrž na požadovaný objem. Pre zlepšenie podmienok pre klíčenie spór odporúčame použitie 30 – 50 ml/100m2 pomocnej látky AGROVITAL. Ideálne je použiť zmes bezprostredne po namiešaní. Namiešaný prípravok AQ 10 nenechávajte stáť dlhšie ako 12 hodín -životnosť spór Ampelomyces quisqualis sa tým znižuje.

Odporúčanie pre aplikáciu
Dávka vody: 10 l/100m2
Dávku 0,35 g/100m2 aplikujte pri nižšom infekčnom tlaku, prípadne v počiatočných fázach rastu viniča, do obdobia kvitnutia viniča a pri kratších intervaloch medzi ošetreniami.
Dávku 0,5 g/100m2 aplikujte pri silnom infekčnom tlaku múčnatky viniča a v čase intenzívneho vegetatívneho rastu viniča.
AQ 10 používajte minimálne v dvoch po sebe nasledujúcich aplikáciách v intervale 7-10 dní. Tieto aplikácie zabezpečia vytvorenie dostatočnej populácie hyperparazitickej huby Ampelomyces quisqualis na rastlinných pletivách, pre zabezpečenie dlhodobého a veľmi efektívneho účinku proti múčnatke viniča.
AQ 10 sa môže aplikovať na vinič niekoľko krát, od rastovej fázy pučania, až po zber, max. však 12 aplikácií za sezónu. AQ 10 aplikujte od začiatku infekčného tlaku múčnatky viniča na strapcoch a listoch. Aplikáciu prípravku AQ 10 vykonávajte v skorých ranných hodinách alebo neskoro večer, keď je vzdušná vlhkosť a ovlhčenie listov najvyššie. Tieto podmienky zabezpečia maximálne klíčenie spór AQ 10 na ošetrovanom poraste. Pre zlepšenie podmienok pre klíčenie spór použite 30 ml/100m2 pomocnej látky AGROVITAL.

UPOZORNENIE NA SPOSOB SKLADOVANIA

Pri dodržaní podmienok skladovania v neporušených originálnych obaloch je doba použiteľnosti prípravku pri izbovej teplote 1 rok a pri teplote skladovania 4-8°C  3 roky. Po otvorení obalu celý obsah spotrebujte. Chráňte pred vysokými teplotami a mrazom.  Odprúčame predajcom nepredané zásoby skladovať pri teplote skladovania 4-8°C  .

 

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku

Príloha karty prípravku:

Rozsah registrácie prípravku v záhradníctve

Plodina Škodlivý činiteľ Koncentrácia v % Dávka do 10L vody / na 100m2 Čakacia lehota v dňoch Povolené kombinácie a poznámky
vinič Múčnatka viniča 0,35 - 0,5 g bez obmedzenia aplikácia na navlhčený list

Servis

Predajcovia

Počasie

Počasie

Cyklostar

Ľahké pestovanie

TO NAJLEPŠIE PRE PODU

NEZABUDNITE V AUGUSTE

UŽ V PREDAJI

Ochrana trávnika

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

Ponúkame Vám

ISO14001

BISNODE