Floraservis

DECIS PROTECH Monodose OVOCIE A ZELENINA

Výrobca: Bayer CropSciences, Nemecko
Kategória: Insekticídy proti škodcom
Balenie: 3 ml

DECIS PROTECH MONODOSE OVOCIE A ZELENINA k ochrane poľnohospodárskych rastlín proti cicavým a žravým škodcom.

Balenie prípravku Decis Protech Monodose je určené pre jednorazové použitie bez dávkovania.
Obsah 3ml je určený do 4L vody.
Jedná sa o blister (obal), z ktorého sa po odstrihnutí špičky vyleje prípravok, bez možnosti skladovania a opätovného uzatvorenia blistra (obalu).

- kontaktné a rýchle pôsobenie

- veľmi dobre účinkuje pri nízkych teplotách

Decis Protech je postrekový insekticídny prípravok vo forme vodnej emulzie typu olej - voda určený na reguláciu výskytu živočíšnych škodcov v záhradníctve.

Účinná látka: deltamethrin 15 g/l

Deltamethrin, účinná látka prípravku Decis Protech, je svetlostabilný syntetický pyrethroid.
Ničí škodcov ako dotykový a požerový jed s významným repelentným účinkom proti celému radu škodcov, hlavne proti voškám a čiatočne ovicídnym účinkom.
Nepôsobí na roztoče.

Nemá systémový účinok, preto je potrebné, aby boli postrekom rovnomerne ošetrené všetky časti rastliny.

Účinkuje aj pri nižších teplotách.
Pri vysokých aplikačných teplotách (nad 24 °C) sa účinnosť pyrethroidných účinných látok môže znižovať. V týchto prípadoch je vhodné insekticídy s pyrethroidnou účinnou látkou aplikovať po poklese teplôt, obvykle skoro ráno alebo neskôr večer.

Spôsob aplikácie
Postrek - zemiak, cibuľa, hrach, jahody, pór, rajčiak, reďkovka, brokolica, karfiol, rúžičkový kel, hlávková kapusta, čínska kapusta, kaleráb
Postrek, rosenie - jabloň, ovocné dreviny, vinič

Zemiak a rajčiak
Proti pásavke zemiakovej ošetrujte podľa signalizácie v období maximálneho liahnutia lariev do štádia L3. V oblastiach, kde sa zistil slabší účinok pyrethroidov na pásavku zemiakovú je nutné takéto prípravky aspoň na jeden rok z používania vynechať. Maximálne 1x za vegetáciu.

Ovocné dreviny
Ošetrujte proti cicavým a žravým škodcom od začiatku ich výskytu. Pri aplikácii prípravku dbajte na jeho rovnomerné pokrytie na listoch, ale prípravok nesmie stekať z povrchu listov. Prípravok pôsobí na kvetovku jabloňovú, piliarky, podkopáčika, obaľovače, húsenice rôznych motýľov, vošky a radu ďalších škodcov. Maximálne 1x za vegetáciu.

Jabloň
Proti obaľovaču jablčnému ošetrujte podľa signalizácie, od začiatku výskytu škodcu, t.j. asi týždeň po vrchole náletu motýľov do feromónových lapačov. Pri aplikácii prípravku dbajte na jeho rovnomerné pokrytie na listoch, ale prípravok nesmie stekať z povrchu listov. Maximálne 1x za vegetáciu.

Čerešňa, višňa
Proti vrtivke čerešňovej ošetrujte podľa signalizácie, proti imágam asi tyždeň po začiatku výletu škodcu. Pri aplikácii prípravku dbajte na jeho rovnomerné pokrytie na listoch, ale prípravok nesmie stekať z povrchu listov. Maximálne 1x za vegetáciu.

Vinič
Proti piliarke repkovej a krytonosom ošetrite v čase výskytu. Prípravok aplikujte podľa signalizácie (viď. jabloň). Ošetrujte na začiatku liahnutia húseníc obaľovačov. Húsenice prvej generácie sa obyčajne liahnu v druhej polovici mája, húsenice druhej generácie v druhej polovici júna. Prúd vzduchu s kvapôčkami insekticídu smerujte predovšetkým do zóny kvetenstva viniča. Maximálne 1x za vegetáciu. Pri aplikácii prípravku dbajte na jeho rovnomerné pokrytie na listoch, ale prípravok nesmie stekať z povrchu listov.

Jahoda
Proti kvetovke jahodovej aplikujte pred kvitnutím. Maximálne 1x za vegetáciu.

Reďkovka
Proti skočkám aplikujte prípravok tesne po vzídení alebo výsadbe. Proti piliarke repkovej v čase výskytu. Proti húseniciam rôznych motýľov na začiatku liahnutia lariev. Proti krytonosom ošetrujte v čase výskytu škodcu. Maximálne 1x za vegetáciu.

Brokolica, karfiol, rúžičkový kel, hlávková kapusta, čínska kapusta, kaleráb
Proti skočkám aplikujte prípravok tesne po vzídení alebo výsadbe. Proti piliarke repkovej v čase výskytu. Proti húseniciam rôznych motýľov na začiatku liahnutia lariev. Proti krytonosom ošetrujte v čase výskytu škodcu. Maximálne 1x za vegetáciu.

Hrach
Prípravkom ošetrujte podľa signalizácie. Proti strapkám ošetrujte na začiatku kvitnutia, proti voškám v čase výskytu. Ošetrený hrach nesmie byť skrmovaný! Maximálne 1x za vegetáciu.

Cibuľa, pór
Proti minérke pórovej ošetrujte v období hromadného rojenia dospelých jedincov až do začiatku liahnutia lariev. Maximálne 1x za vegetáciu.

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

Rozsah registrácie prípravku v záhradníctve

Plodina Škodlivý činiteľ Koncentrácia v % Dávka na 100m2 Čakacia lehota v dňoch Povolené kombinácie a poznámky
zemiaky Pásavka zemiaková 3 - 3,5ml 14 dní dávka do 4L vody
rajčiak Pásavka zemiaková 3 - 3,5ml 14 dní dávka do 4L vody
ovocné dreviny Žraví a cicaví škodcovia 3 - 3,5ml 28 dní dávka do 10L vody
jablone Obaľovač jablčný (1. generácia) 6 - 7ml 28 dní dávka do 10L vody
jablone Obaľovač jablčný (2. generácia) 6 - 7ml 28 dní dávka do 10L vody
čerešne Vrtivka čerešňová 6 - 7,5ml 7 dní dávka do 10L vody
višne Vrtivka čerešňová 6 - 7,5ml 7 dní dávka do 10L vody
jahody Kvetovka jahodová 5ml AT dávka do 6L vody
reďkovka Blyskáčik repkový 3 - 5ml 7 dní dávka do 4L vody
reďkovka Krytonos repkový 3 - 5ml 7 dní dávka do 4L vody
reďkovka Krytonos štvorzubý 3 - 5ml 7 dní dávka do 4L vody
reďkovka Húsenice 3 - 5ml 7 dní dávka do 4L vody
reďkovka Piliarka repková 3 - 5ml 7 dní dávka do 4L vody
reďkovka Skočky 3 - 5ml 7 dní dávka do 4L vody
kapustová zelenina Skočky na hlúbovinách 3 - 5ml 7 dní dávka do 4L vody, brokolica, karfiol, ružičkový kel, hlávková kapusta, čínska kapusta, kaleráb
kapustová zelenina Piliarka repková 3 - 5ml 7 dní dávka do 4L vody, brokolica, karfiol, ružičkový kel, hlávková kapusta, čínska kapusta, kaleráb
kapustová zelenina Húseničky môr 3 - 5ml 7 dní dávka do 4L vody, brokolica, karfiol, ružičkový kel, hlávková kapusta, čínska kapusta, kaleráb
kapustová zelenina Húseničky mlynárika kapustového 3 - 5ml 7 dní dávka do 4L vody, brokolica, karfiol, ružičkový kel, hlávková kapusta, čínska kapusta, kaleráb
kapustová zelenina Krytonos repkový 3 - 5ml 7 dní dávka do 4L vody, brokolica, karfiol, ružičkový kel, hlávková kapusta, čínska kapusta, kaleráb
kapustová zelenina Krytonos štvorzubý 3 - 5ml 7 dní dávka do 4L vody, brokolica, karfiol, ružičkový kel, hlávková kapusta, čínska kapusta, kaleráb
kapustová zelenina Blyskáčik repkový 3 - 5ml 7 dní dávka do 4L vody, brokolica, karfiol, ružičkový kel, hlávková kapusta, čínska kapusta, kaleráb
hrach Vošky 3 - 3,5ml 7 dní dávka do 4L vody
hrach Strapky na strukovinách 3 - 3,5ml 7 dní dávka do 4L vody
cibuľa Mínerka pórová 5ml 10 dní dávka do 4L vody
pór Mínerka pórová 5ml 10 dní dávka do 4L vody

Servis

Predajcovia

Počasie

Počasie

Cyklostar

NEZABUDNITE V AUGUSTE

TO NAJLEPŠIE PRE PODU

Ľahké pestovanie

BioProtect

BioProtect

Ochrana trávnika

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

Ponúkame Vám

ISO14001

BISNODE