Floraservis

FERTIACTYL STARTER

Výrobca: TIMAC Agro, Španielsko
Kategória: Kvapalné hnojivá
Balenie: 100 ml

Biostimulačné hnojivo, vo forme koncentrátu.

  • Stimulant aktivity rozvoja koreňov
  • Mobilizuje živiny v pôde
  • Zvyšuje odolnosť rastlín proti stresu

Roztok hnojiva  NPK 13-5-8

Zloženie:
13% Močovinový dusík (N)
5% vo vode rozpustný Oxid fosforečný (P2O5)
8% vo vode rozpustný Oxid draselný (K2O)
Nízky obsah chloridov

Vďaka priekopníckej technológii biostimulačné hnojivo Fertiactyl Starter podporuje rast koreňov a efektívne využívanie vody a živín rastlinou. Vďaka glycínbetaínu a zeatínu, čo sú prírodné látky, sa zvyšuje odolnosť rastlín na rozličné stresové faktory. Lepšie zakorenenie rastliny zabezpečí jej lepší stav, čo sa kladne prejaví vo výške úrody a kvality produkcie.

Biostimulant Fertiactyl Starter je prijímaný listami aj koreňom a pôsobí na aktivitu celej rastliny.

Doporučené aplikácia:

Postrek na listy
Odporúčame dávku 20 – 100 ml prípravku zmiešať s 10 l vody (na 100m2).
Uskutočnite 2 – 3 aplikácie v intervale 7 – 14 dní

Zálievka
Odporúčame dávku 5 – 20 ml prípravku zmiešať s 10 l vody.
Uskutočnite 2 – 3 aplikácie v intervale 7 – 14 dní. Vhodné na zálievku všetkých záhradných plodín vrátane ovocných a okrasných drevín.

Namáčanie sadeníc a výhonkov
Pripravte zakoreňovací roztok v pomere 1:200 (5ml prípravku do 1 l vody) následne namočte korene do pripraveného roztoku a vytiahnite.

Odporúčania uvedené v tabuľke sú len informatívne. Je potrebné ich prispôsobiť vývojovému štádiu a typu pôdy. Neaplikujte počas obdobia mrazov. V horúcom počasí aplikujte skoro ráno, alebo neskoro večer.

Miešateľnosť:

Fertiactyl Starter je miešateľný s mnohými rozpustnými hnojivami a chemickými prípravkami okrem prípravkov s kyslým pH, minerálnymi olejmi a s produktami bohatými na vápnik alebo horčík. Vo všetkých prípadoch je potrebné overiť si miešateľnosť pred aplikáciou.


Malospotrebiteľské balenie vyrobené na Slovensku.

 

Rozsah registrácie prípravku v záhradníctve

Plodina Škodlivý činiteľ Koncentrácia v % Dávka na 100m2 do 10L vody Čakacia lehota v dňoch Povolené kombinácie a poznámky
cibuľová zelenina 40-60 ml termín aplikácie 1.-6. list
kapustová zelenina 30-50 ml termín aplikácie 2.-10. list
koreňová zelenina 30 ml termín aplikácie 2.-10. list
jahody 70-90 ml termín aplikácie: rašenie, tvorba listu
drobné ovocie 70-90 ml termín aplikácie: rašenie, tvorba listu
kvitnúce rastliny 40-50 ml termín aplikácie 2.-6. listov
záhradné plodiny 30-50 ml termín aplikácie 2.-6. listov
trávnaté plochy 20-30 ml regenerácia po zime
vinič 20-50 ml termín aplikácie: rašenie, tvorba listu
kukurica 20-30 ml termín aplikácie 2.-4. listy
plodová zelenina 50-80 ml termín aplikácie 2.-10. list
strukoviny 20-50 ml termín aplikácie 2.-10. list
zemiaky 20-50 ml termín aplikácie: 5-20 cm výhonky

Servis

Predajcovia

Počasie

Počasie

Cyklostar

NEZABUDNITE V MÁJI časť 1

NEZABUDNITE V MÁJI časť 2

Ako proti vírusom

TO NAJLEPŠIE PRE PODU

Ľahké pestovanie

BioProtect

BioProtect

Ochrana trávnika

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

Ponúkame Vám

ISO14001

BISNODE