Floraservis

FLORALON DUSÍK N38

Výrobca: FLORASERVIS, Bratislava, SR
Kategória: Granulované hnojivá
Balenie: 4kg, 2kg

Floralon Dusík N38 je špeciálne hnojivo s pozvoľnou dlhodobou účinnosťou dusíka. Je určené na hnojenie trávnych porastov pri zakladaní nového trávnika aj počas sezóny, záhradných plôch, drevín, kríkov a ruží, zeleniny pestovanej v skleníkoch a fóliovníkoch, rezaných kvetov a príprave kompostu.

Bez rizika popálenia porastu!!

ZLOŽENIE:

 • celkový obsah dusíka v sušine min. 36% (N), obvykle 38% (N)
 • obsahuje minimálne 3/5 dusíkatej zložky rozpustnej v horúcej vode
 • obsahuje najviac 5 hmot.% dusíka (ako N) vo forme voľnej močoviny

Floralon Dusík N38 je zmesou metylén močoviny s prevládajúcim podielom metylén dimočoviny, dimetylén trimočoviny a trimetylén tetramočoviny.

Obsah rizikových látok neprekračuje zákonom stanovené limity platné v Slovenskej republike v zmysle vyhlášky 577/2005 Z.z.

POUŽITIE:

Prístupnosť dusíka v špeciálnom hnojive Floralon Dusík N38 je závislá predovšetkým od pôdnoklimatických podmienok, ktoré výrazne ovplyvňujú aktivitu pôdnej mikroflóry. Možno predpokladať, že počas obvyklého vegetačného obdobia sa dusík obsiahnutý v tomto hnojive stáva prístupným pre rastliny takto:

 • 30-40% do 4 týždňov od aplikácie
 • 45-60% do 8 týždňov od aplikácie
 • 50-65% do 12 týždňov od aplikácie
 • 60-80% do 24 týždňov od aplikácie

Špeciálne hnojivo Floralon Dusík N38 je šetrné k prírode a z hľadiska životného prostredia je plne nezávadným produktom, ktorý sa účinkom pôdnej mikroflóry postupne úplne degraduje.

VÝHODY POUŽITIA:

 • hnojivo je len obmedzene rozpoustné vo vode a uvoľňuje dusík pozvoľne
 • zabezpečuje rovnomernú výživu rastlín dusíkom počas vegetačného obdobia
 • celkové množstvo potrebného dusíka možno aplikovať odrazu
 • nespôsobuje poškodenie koreňov a to ani pri vysokých dávkach
 • nespôsobuje zasoľovanie pôdy
 • straty aplikovaného dusíka sú minimálne
 • môže byť aplikované bez ohľadu od klimatických podmienok
 • možno bez problémov primiešávať k iným hnojivám a substrátom
 • je vhodným zdrojom dusíka pre prípravu pôdnych substrátov a pre prípravu pôdy
 • nezapácha a nie je zdrojom žiadnych patogénnych organizmov
 • pri skladovaní a doprave sa nespeká a manipulácia s ním je bezpečná
 • na rozdiel od väčšiny minerálnych hnojív nie je agresívne voči kovom, stavebným materiálom a podobne

Vyrobené na Slovensku.

Pred použitím si prečítajte údaje na etikete a návod na použitie.

Rozsah registrácie prípravku v záhradníctve

Plodina Škodlivý činiteľ Koncentrácia v % Čakacia lehota v dňoch Povolené kombinácie a poznámky
trávnaté plochy hnojenie 500-1000g skoro na jar
záhradky hnojenie 500g skoro na jar
záhradky hnojenie 200-400g v priebehu leta
dreviny a kríky hnojenie 300-500g skoro na jar
ruže hnojenie 300-500g skoro na jar
skleníková zelenina hnojenie 400-800g jednorázová dávka do pôdy
skleníkové kvety na rez hnojenie 600-1000g jednorázová dávka do pôdy, najlepšie pri príprave pôdy
okrasné rastliny v črepníkoch hnojenie 2-4g na 1 liter substrátu (cca. 1 čajová lyžička) príprava pestovateľského substrátu pred výsadbou rastlín do nádob a črepníkov
rajčiak hnojenie 500g príprava pôdy pre priesady, plošné zapracovanie
rajčiak hnojenie 3-5kg/1m3 príprava pôdy pre priesady, premiešanie hnojiva s 1m3 pôdy
rajčiak hnojenie 300-500g príprava pôdy 4-6 týždňov pred výsadbou, plošné zapracovanie
paprika hnojenie 500g príprava pôdy pre priesady, plošné zapracovanie
paprika hnojenie 3-5kg/1m3 príprava pôdy pre priesady, premiešanie hnojiva s 1m3 pôdy
paprika hnojenie 300-500g príprava pôdy 4-6 týždňov pred výsadbou, plošné zapracovanie
melóny (poľné pestovanie) hnojenie 500g príprava pôdy pre priesady, plošné zapracovanie
melóny (poľné pestovanie) hnojenie 3-5kg/1m3 príprava pôdy pre priesady, premiešanie hnojiva s 1m3 pôdy
melóny (poľné pestovanie) hnojenie 300-500g príprava pôdy 4-6 týždňov pred výsadbou, plošné zapracovanie
kompost hnojenie 5kg/1 tonu obohatenie kompostu

Servis

Predajcovia

Počasie

Počasie

Cyklostar

NEZABUDNITE V MÁJI časť 1

NEZABUDNITE V MÁJI časť 2

Ako proti vírusom

TO NAJLEPŠIE PRE PODU

Ľahké pestovanie

BioProtect

BioProtect

Ochrana trávnika

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

Ponúkame Vám

ISO14001

BISNODE