Floraservis

K-OTHRINE 25 SC

Výrobca: Bayer, Nemecko
Kategória: Univerzálne proti hmyzu
Balenie: 25 ml

Insekticíd na ničenie škodlivého a obtiažneho hmyzu v objektoch a okolí. Šváby, rusy, cvrčky, ploštice, osy, muchy, mravce, švehly, blchy, komáre a ďalšie škodlivé chrobáky...... V Českej republike registrovaný aj proti kliešťom.

Stabilizovaná vodná suspenzia insekticídneho prípravku na neprofesionálne použitie určeného na ničenie škodlivého a obtiažneho hmyzu. Je použiteľný v bytoch, obchodoch, zdravotníckych zariadeniach, potravinárskych prevádzkach a výrobniach ako i v objektoch živočíšnej výroby a pod.

Účinná látka: deltamethrin 25 g/l

Pôsobenie prípravku:
K-Othrine pôsobí ako kontaktný insekticíd vo veľmi krátkej dobe a má dlhú reziduálnu účinnosť ( v závislosti od druhu ošetrovaného povrchu a použitej koncentrácie 3 a viac mesiacov). Účinná látka sa neodparuje, je odolná voči slnečnému žiareniu a teplu, je bez zápachu, nezanecháva viditeľné stopy na ošetrených plochách a nespôsobuje koróziu. Má dobrý odpudzujúci účinok na hmyz.

Spektrum účinnosti prípravku:
Ničí dospelé a ďalšie pohyblivé štádia hmyzu. Používa sa na ničenie rusov domácich, švábov obecných, cvrčkov domácich, pavší, ploštíc domácich, ôs, múch, mravcov, rôznych škodlivých chrobákov, molí, vijačiek, komárov, bĺch i švehiel.
Zmiešaním prípravku s vodou a po dôkladnom zamiešaní vzniká suspenzia, ktorá sa aplikuje pomocou ručných alebo motorových postrekovačov.

Dávkovanie: 10ml / 1 liter vody / 20 m2

Aplikácia:
Vykonávame celoplošný alebo pásový (bariérový) postrek. Pri likvidácii švábovitého hmyzu vykonávame pásový postrek okolo všetkých vstupov do miestností, pozdĺž stien, okolo výleviek a umývadiel, drezov, vaní, chladničiek, rozvodov vody a kúrenia. Proti plošticiam aplikujeme suspenziu na konštrukcie postelí, nábytku, za obrazy a všetky ďalšie miesta, ktoré môžu slúžiť ako úkryt hmyzu. Proti blchám sa celoplošne ošetrujú podlahy (najmä drevené), koberce, pásy pozdĺž stien a miesta, kde sa zdržujú domáce zvieratá. Proti muchám a komárom, moliam a vijačkám vykonávame celoplošné postreky stien a stropov a zvýšenú pozornosť venujeme miestam, kde sa zhromažďujú (komáre na stropoch, muchy na slnečných stenách a pod.)

Dôležité aplikačné poznámky:
Z ošetrovaných objektov je nutné odstrániť nebalené potravinárske suroviny a výrobky. Balené je nutné v mieste postreku zakryť. Priame ošetrovanie potravinárskych surovín a výrobkov je zakázané. Pracovné stoly, stroje, nádoby a pod. sa pred zásahom prikryjú a po postreku riadne umyjú. V objektoch živočíšnej výroby je nutné sa vyvarovať priamemu zásahu hospodárskych zvierat pri postreku. Je zakázané ošetrovať krmivá a zdroje pitnej vody. Po aplikácii je nutné umyť žľaby, napájadlá a plochy slúžiace k uskladneniu krmív. Pri zásahu proti kliešťom neošetrujte rastliny, ktoré sú určené na konzumáciu alebo ako krmivo (zelenina, ovocie, krmoviny)

Po ukončení práce ihneď opustite ošetrované priestory! Po práci je nutné sa dôkladne umyť vodou a mydlom. Dbajte na to, aby pri práci neboli prítomné ďalšie osoby. Vstup do ošetrených miestností je možný až po uschnutí postrekovej kvapaliny a dôkladnom vyvetraní. Rovnako vstup na ošetrené vonkajšie plochy je možný až po zaschnutí postreku.

Poznámka:
Prípravok K-Othrine je v Českej republike registrovaný aj proti kliešťom. K-Othrine usmrcuje kliešte pri plošných aplikáciách na stromy a kríky, tienisté plochy trávnikov, prípadne iné plochy kde sa vyskytujú. Uvádzaná dávka proti kliešťom je 50ml / 10 litrov vody / 200 m2 Prípravok sa aplikuje formou postreku tlakovými postrekovačmi s hrubšími tryskami. Väčší rozptyl postrekovej kvapaliny zaistí dokonalejšie pokrytie plochy insekticídom a tým aj spoľahlivejšiu účinnosť. Pri postreku sa ošetrovaná plocha prechádza 2-krát a to v smere na seba kolmým. Proti kliešťom sa odporúča zasiahnuť v apríli až júni. Pri dodržaní vyššie uvedených podmienok sa tak obmedzí výskyt kliešťov o 97-100% od začiatku postreku až do polovice septembra, kedy do aktivity vstupuje nová generácia kliešťov.

Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku.

 

Rozsah registrácie prípravku v záhradníctve

Plodina Škodlivý činiteľ Koncentrácia v % 1 liter vody na 20m2 Čakacia lehota v dňoch Povolené kombinácie a poznámky
interiér a exteriér škodlivý a obtiažný hmyz 10 ml dávka na 1 liter vody / 20 m2
interiér a exteriér Chrobáky 10 ml dávka na 1 liter vody / 20 m2
stromy a kríky Kliešť 50 ml dávka na 10 litrov vody / 200 m2
trávnaté plochy Kliešť 50 ml dávka na 10 litrov vody / 200 m2

Servis

Predajcovia

Počasie

Počasie

Cyklostar

NEZABUDNITE V APRÍLI

TO NAJLEPŠIE PRE PODU

Ľahké pestovanie

Ochrana trávnika

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

Ponúkame Vám

ISO14001

BISNODE