Floraservis

ZÁHRADA PRE KRÁSU

Výrobca: Plat4M Books, s.r.o.
Kategória: Publikácie
Balenie: 1 ks

Záhrada pre krásu je po knižných bestselleroch Rok v ovocnej záhrade, Záhrada pre úžitok a Rok v zeleninovej záhrade ďalšou, v poradí už štvrtou publikáciou so záhradkárskou tematikou z obľúbenej edície Praktické rady záhradkárom.

Radosť nám poskytuje každá kvetina, okrasný krík či strom, ktoré s úctou do záhradky sadíme a o ktoré sa v priebehu roka staráme, aby priniesli vytúženú krásu, poskytli životnú energiu, zbavili nás každodenných stresov a potešili našu ubolenú dušu. Súhra bylín a drevín patrí neoddeliteľne k sebe, vytvára prirodzenú rovnováhu zvýraznenú textúrou, farbami, symetriou, príjemnou vôňou, ktorá navodzuje pocit dobrej nálady. Autormi publikácie sú uznávaní slovenský odborníci prof. Ing. Anna Jakabová, Csc., prof. Ing. Pavel Hrubík, DrSc., a Ing. Soňa Švecová. Táto prekrásna bohato ilustrovaná publikácia je ďalšou v edícii Praktické rady záhradkárom, ktorá sa teší veľkej popularite u nás.


O AUTOROCH:

Prof. Ing. Anna Jakábová, CSc. - absolventka Mendelovej univerzity Brno, Záhradníckej fakulty Lednice na Morave. Vo svojej profesijnej dráhe sa venovala okrasným rastlinám a kvetinám, v oblasti výskumu a šľachtenia. Jej šľachtiteľská práca je korunovaná vyšľachtením 11 pôvodných slovenských odrôd kvetín.

Prof. Ing. Pavel Hrubík, DrSc. - absolvent Strednej lesníckej technickej školy v Banskej Štiavnici a Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene. Venoval sa entomológii, dendrológii a ochrane lesov a toto zameranie mu ostalo ako celoživotná záľuba spojená s prácou. V knihe prispel časťou a okrasných drevinách a kroch.

Ing. Soňa Švecová - absolventka Mendelovej univerzity v Lednici. Počas štúdia sa zvlášť venovala okrasnému záhradníctvu - sadovníctvu. Po ukončení štúdia sedemnásť rokov riadila rozvoj zelene v kúpeľnom meste Piešťany. Vyprojektovala mnoho rodinných záhrad. Bola poverená riadením rozvoja zelene v kúpeľoch Slovenska a vedením kúpeľného záhradníctva v Piešťanoch.

OBSAH:

1. časť publikácie: Obytná okrasná záhrada - Ing. Soňa Švecová

Záhrada ako významná súčasť životného prostredia
Význam a charakteristika funkcii zelene v prírodnom obytnom prostredí
Vznik a vývoj obytných záhrad
Druhy a štýly súčasných obytných záhrad  
Funkčná a priestorová koncepcia obytnej záhrady
Vzťah záhrady a rodinného domu
Priestorové a funkčné požiadavky na zeleň záhrady
Klimatické a pôdne podmienky ako predpoklad úspešnej tvorby záhrady
Zásady tvorby, okrasnej  záhrady
Zásady kompozície a výsadby okrasnej zelene
Okrasné dreviny ako základ kompozície  
Uplatnenie stromov, kríkov, kvetín a trávnika pri zakladaní okrasnej záhrady
PRVKY OBYTNEJ ZÁHRADY
Chodníky, spevnené plochy
Schodisko, rampy
Záhradný nábytok
Prístrešky, pergoly
Záhradné krby , grily
Vodné prvky - jazierka, potôčky, bazény
Záhradné osvetlenie
Výtvarné prvky a doplnky
Údržba a starostlivosť o záhradu
Zavlažovanie záhrady
Formovanie porastov
Agrotechnické opatrenia výsadieb

2. časť publikácie: Kvety v záhrade – Prof. Ing. Anna Jakábová, CSc.

Úvodom – kvetiny v živote človeka
Aké je poslanie kvetín v záhrade, na balkóne, za oknom
Charakteristika základných druhov kvetín
Letničky
Spôsoby rozmnožovania
Kedy vysádzame na záhony
Najkrajšie letničky na balkóny
Muškáty nás nikdy nesklamú
Dvojročné Kvetiny
Zásady predpestovania
Základný druhový sortiment       
Trvalky – pilier každej  záhrady
Spôsoby rozmnožovania
Výber stanoviska a čas vysádzania
Trvalky na výslnie, do tieňa
Trvalky kvitnúce v jednotlivých ročných obdobiach
Trvalky do suchých múrikov a skaliek
Kúzlo okrasných tráv
Vodné a močiarne rastliny
Cibuľové a hľuznaté  kvetiny
Poslovia jari- cibuľové kvetiny
Vyberme im vhodné podmienky
Z hľuznatých kvetín to najkrajšie
Pestovanie kvetín v nádobách

3.časť publikácie: Stromy a kry v záhrade - Prof. Ing. Pavel Hrubík, DrSc.

1. VOĽBA SPRÁVNEHO TYPU
  Chceme, aby v zime listy neopadali?
  Chcete ker alebo strom?
  Ker / Popínavá rastlina / Listnatý strom / Ihličnan
  Aký tvar a veľkosť chceme ?
  Aké budú podmienky rastu ?
  Chceme rastlinu vysadiť ihneď ?
  Chceme obľúbenú alebo nezvyčajnú rastlinu?
  Na aký účel má rastlina v záhrade slúžiť?
2. KRY
3. LISTNATÉ  STROMY
4. POPÍNAVÉ DREVINY
5. IHLIČNANY


Počet strán: 184

Publikáciu si môžete zakúpiť aj na eshope www.postreky.sk

Príloha karty prípravku:

Servis

Predajcovia

Počasie

Počasie

Cyklostar

NEZABUDNITE V AUGUSTE

Aktuality po mesiacoch

PONÚKAME VÁM

Ako proti vírusom

TO NAJLEPŠIE PRE PODU

Ľahké pestovanie

BIOPROTECT proti škodcom

BIOPROTECT proti chorobám

Ochrana trávnika

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

Ponúkame Vám

ISO 14001

BISNODE