Floraservis

ZÁHRADA PRE KRÁSU

Výrobca: Plat4M Books, s.r.o.
Kategória: Publikácie
Balenie: 1 ks

Záhrada pre krásu je po knižných bestselleroch Rok v ovocnej záhrade, Záhrada pre úžitok a Rok v zeleninovej záhrade ďalšou, v poradí už štvrtou publikáciou so záhradkárskou tematikou z obľúbenej edície Praktické rady záhradkárom.

Radosť nám poskytuje každá kvetina, okrasný krík či strom, ktoré s úctou do záhradky sadíme a o ktoré sa v priebehu roka staráme, aby priniesli vytúženú krásu, poskytli životnú energiu, zbavili nás každodenných stresov a potešili našu ubolenú dušu. Súhra bylín a drevín patrí neoddeliteľne k sebe, vytvára prirodzenú rovnováhu zvýraznenú textúrou, farbami, symetriou, príjemnou vôňou, ktorá navodzuje pocit dobrej nálady. Autormi publikácie sú uznávaní slovenský odborníci prof. Ing. Anna Jakabová, Csc., prof. Ing. Pavel Hrubík, DrSc., a Ing. Soňa Švecová. Táto prekrásna bohato ilustrovaná publikácia je ďalšou v edícii Praktické rady záhradkárom, ktorá sa teší veľkej popularite u nás.


O AUTOROCH:

Prof. Ing. Anna Jakábová, CSc. - absolventka Mendelovej univerzity Brno, Záhradníckej fakulty Lednice na Morave. Vo svojej profesijnej dráhe sa venovala okrasným rastlinám a kvetinám, v oblasti výskumu a šľachtenia. Jej šľachtiteľská práca je korunovaná vyšľachtením 11 pôvodných slovenských odrôd kvetín.

Prof. Ing. Pavel Hrubík, DrSc. - absolvent Strednej lesníckej technickej školy v Banskej Štiavnici a Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene. Venoval sa entomológii, dendrológii a ochrane lesov a toto zameranie mu ostalo ako celoživotná záľuba spojená s prácou. V knihe prispel časťou a okrasných drevinách a kroch.

Ing. Soňa Švecová - absolventka Mendelovej univerzity v Lednici. Počas štúdia sa zvlášť venovala okrasnému záhradníctvu - sadovníctvu. Po ukončení štúdia sedemnásť rokov riadila rozvoj zelene v kúpeľnom meste Piešťany. Vyprojektovala mnoho rodinných záhrad. Bola poverená riadením rozvoja zelene v kúpeľoch Slovenska a vedením kúpeľného záhradníctva v Piešťanoch.

OBSAH:

1. časť publikácie: Obytná okrasná záhrada - Ing. Soňa Švecová

Záhrada ako významná súčasť životného prostredia
Význam a charakteristika funkcii zelene v prírodnom obytnom prostredí
Vznik a vývoj obytných záhrad
Druhy a štýly súčasných obytných záhrad  
Funkčná a priestorová koncepcia obytnej záhrady
Vzťah záhrady a rodinného domu
Priestorové a funkčné požiadavky na zeleň záhrady
Klimatické a pôdne podmienky ako predpoklad úspešnej tvorby záhrady
Zásady tvorby, okrasnej  záhrady
Zásady kompozície a výsadby okrasnej zelene
Okrasné dreviny ako základ kompozície  
Uplatnenie stromov, kríkov, kvetín a trávnika pri zakladaní okrasnej záhrady
PRVKY OBYTNEJ ZÁHRADY
Chodníky, spevnené plochy
Schodisko, rampy
Záhradný nábytok
Prístrešky, pergoly
Záhradné krby , grily
Vodné prvky - jazierka, potôčky, bazény
Záhradné osvetlenie
Výtvarné prvky a doplnky
Údržba a starostlivosť o záhradu
Zavlažovanie záhrady
Formovanie porastov
Agrotechnické opatrenia výsadieb

2. časť publikácie: Kvety v záhrade – Prof. Ing. Anna Jakábová, CSc.

Úvodom – kvetiny v živote človeka
Aké je poslanie kvetín v záhrade, na balkóne, za oknom
Charakteristika základných druhov kvetín
Letničky
Spôsoby rozmnožovania
Kedy vysádzame na záhony
Najkrajšie letničky na balkóny
Muškáty nás nikdy nesklamú
Dvojročné Kvetiny
Zásady predpestovania
Základný druhový sortiment       
Trvalky – pilier každej  záhrady
Spôsoby rozmnožovania
Výber stanoviska a čas vysádzania
Trvalky na výslnie, do tieňa
Trvalky kvitnúce v jednotlivých ročných obdobiach
Trvalky do suchých múrikov a skaliek
Kúzlo okrasných tráv
Vodné a močiarne rastliny
Cibuľové a hľuznaté  kvetiny
Poslovia jari- cibuľové kvetiny
Vyberme im vhodné podmienky
Z hľuznatých kvetín to najkrajšie
Pestovanie kvetín v nádobách

3.časť publikácie: Stromy a kry v záhrade - Prof. Ing. Pavel Hrubík, DrSc.

1. VOĽBA SPRÁVNEHO TYPU
  Chceme, aby v zime listy neopadali?
  Chcete ker alebo strom?
  Ker / Popínavá rastlina / Listnatý strom / Ihličnan
  Aký tvar a veľkosť chceme ?
  Aké budú podmienky rastu ?
  Chceme rastlinu vysadiť ihneď ?
  Chceme obľúbenú alebo nezvyčajnú rastlinu?
  Na aký účel má rastlina v záhrade slúžiť?
2. KRY
3. LISTNATÉ  STROMY
4. POPÍNAVÉ DREVINY
5. IHLIČNANY


Počet strán: 184

Publikáciu si môžete zakúpiť aj na eshope www.postreky.sk

Príloha karty prípravku:

Servis

Predajcovia

Počasie

Počasie

Cyklostar

NEZABUDNITE V MARCI

TO NAJLEPŠIE PRE PODU

Ľahké pestovanie

BioProtect

BioProtect

Ochrana trávnika

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

Ponúkame Vám

ISO14001

BISNODE