Floraservis

Zoznam povolených prípravkov v SR a legislatíva

Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov (ďalej len „zoznam“) zverejňuje Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave vo Vestníku MP SR.

V zozname sú uvedené registrované prípravky proti škodcom, chorobám a burinám v poľnohospodárstve, lesníctve, na ochranu skladových produktov a zásob a iné prípravky, ktoré je možné uvádzať na trh v Slovenskej republike.

 

  • Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov (nieje možné zverejniť, zoznam si môžte zakúpiť prostrednictvom Ministerstva pôdohospodárstva SR

 

Klikni pre zobrazenie internetovej stranky Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho.

Databáza autorizovaných prípravkov - ISPOR

Webovú aplikáciu pre prípravky na ochranu rastlín a pomocných prípravkov s názvom „Informačný systém pre prípravky na ochranu rastlín“ (ďalej len „ISPOR“) nájdete na adrese:

http://pripravky.uksup.sk/pripravok/search

Aplikácia umožňuje vyhľadávanie autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín, autorizovaných pomocných prípravkov a povolených paralelných obchodov v Slovenskej republike. Zároveň umožňuje vyhľadávať aj prípravky na ochranu rastlín, ktorým skončila autorizácia a majú odklad na dopredaj, či spotrebovanie existujúcich zásob.

Aplikácia pracuje na online báze s priebežným aktualizovaním údajov, čo znamená, že akonáhle dôjde ku autorizácii, zmene, alebo zrušeniu prípravku na ochranu rastlín, daný status sa prejavuje vo verejnej časti ISPOR okamžite.

V súvislosti s funkcionalitou, aplikácia umožňuje filtrovať údaje podľa nasledujúcich kritérií:

- Obchodný názov prípravku
- Číslo autorizácie
- Držiteľ rozhodnutia
- Plodina alebo oblasť použitia
- Škodlivý organizmus alebo iný účel použitia
- Typ funkcie prípravku
- Názov účinnej látky
- Určenie použitia
- Paralelný import
- Spôsob aplikácie
- Veľkosť balenia
- Typ prípravku
- Skupina účinných látok
- Doba autorizácie
- Klasifikácia prípravku

Dané filtrované údaje sa dajú následne exportovať do excelovského zošita a používateľ s nimi môže pracovať na lokálnom PC.

Databáazu autorizovaných prípravkov - ISPOR poskytuje Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave.

Servis

Predajcovia

Počasie

Počasie

Cyklostar

NEZABUDNITE V MÁJI časť 1

NEZABUDNITE V MÁJI časť 2

Ako proti vírusom

TO NAJLEPŠIE PRE PODU

Ľahké pestovanie

BioProtect

BioProtect

Ochrana trávnika

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

Ponúkame Vám

ISO14001

BISNODE