Floraservis

CELOROČNÁ OCHRANA

Výrobca: M-EDIT-OR
Kategória: Publikácie
Balenie: 1 ks

Vydanie: 2021

Celoročná ochrana záhradných plodín je určená nielen záhradkárom, ale aj farmárom a väčším pestovateľom ovocia, viniča, zeleniny i okrasných rastlín.
Každoročne sa aktualizuje podľa zmien, ktoré nastali v predchádzajúcom roku v oblasti autorizácie prípravkov na ochranu rastlín.
Tieto informácie sú dostupné na stránke www.uksup.sk

V príručke sa zachováva v predchádzajúcich vydaniach použitý a osvedčený technický termín "čakacia lehota" namiesto "ochrannej lehoty" alebo "ochrannej doby", ktoré si mnohí záhradkári vysvetlili ako časový úsek, počas ktorého použitý prípravok chráni ošetrené rastliny pred chorobami a škodcami.
Termín "čakacia lehota" toto nedorozumenie odstraňuje, pretože je z neho jasné, že po aplikácii prípravkov treba stanovený počet dní čakať a až potom možno ošetrenú plodinu konzumovať alebo zberať.

Prípravky proti chorobám a škodcom dostupné aj v malospotrebiteľskom balení sú v plodinových tabuľkách zvýraznené sivou farbou.
V abecednom prehľade prípravkov, ako aj v plodinových tabuľkách sú prípravky povolené na menej významné použitie označené skratkou MVP.
Riziká vyplývajúce z aplikácie týchto prípravkov nesie používateľ, pretože na označených plodinách neprešli na území SR štandardnými skúškami účinnosti.

Táto príručka prináša len základné informácie o autorizovaných prípravkoch, preto pred použitím každého prípravku musíme dôkladne preštudovať jeho etiketu (návod na použitie), ktorá je v prípade nesúladu niektorých informácii rozhodujúca.

Obsah:
- Všeobecné zásady používania prípravkov na ochranu rastlín
- Register
- Ovocné plodiny a vinič - tabuľky s prípravkami proti chorobám a škodcom
- Zelenina - tabuľky s prípravkami proti chorobám a škodcom
- Okrasné rastliny - tabuľky s prípravkami proti chorobám a škodcom
- Zásady miešania prípravkov
- Rozsah použitia prípravkov v záhradníctve
- Prípravky proti chorobám a škodcom podľa účinných látok
- Užitočné organizmy proti škodcom
- Terminologický slovníček najčastejšie používaných odborných výrazov v ochrane rastlín
- Slovensko - latinsko - maďarský slovník škodlivých činiteľov
- Záznamy o vykonaných chemických zásahoch

Farebná príloha v strede publikácie:
- Aktuality v ochrane rastlín pre mesiace február až september

Autor textov: Ing. Juraj Matlák
Autor fotografii: Ing. Juraj Matlák

Príloha karty prípravku:

Servis

Predajcovia

Počasie

Počasie

Cyklostar

NEZABUDNITE V AUGUSTE

Aktuality po mesiacoch

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

Ako proti vírusom

TO NAJLEPŠIE PRE PODU

BIOPROTECT proti škodcom

BIOPROTECT proti chorobám

Ochrana trávnika

PONÚKAME VÁM

Ponúkame Vám

ISO 14001

BISNODE certifikát