Floraservis

DELTACAPS 50 CS komáre

Výrobca: Sharda Europe b.v.b.a., Belgicko
Kategória: Komáre
Balenie: 50 ml, 250 ml

Prípravok proti lezúcemu a lietajúcemu hmyzu - EXTRA SILNÝ

Tekutý koncentrát určený k aplikácii postrekom proti lezúcemu a lietajúcemu hmyzu s rýchlou a okamžitou reakciou a dlhodobým účinkom.

Účinná látka: Deltamethrin 50g/L (5%), pyretroid
Formulácia: emulgovateľný koncentrát (CS)
Biocídny prípravok (insekticíd) pre spotrebiteľské použitie.

VÝHODY POUŽITIA
- rýchla a okamžitá reakcia
- mimoriadne účinný
- dlhodobý účinok
- pôsobí kontaktne
- účinná látka sa neodparuje

ROZSAH POUŽITIA
Na ochranu proti lezúcemu a lietajúcemu hmyzu v obytných budovách a ich okolí, v bytoch, vo verejných a úradných budovách, hoteloch, reštauráciách, bufetoch a baroch, obchodoch, skladoch, komunálnych budovách, v nebytových priestoroch, v zdravotníckych zariadeniach, v potravinárskom priemysle a v dopravných prostriedkoch.
Vhodný pre použitie vo vnútorných aj vonkajších priestoroch.

MECHANIZMUS ÚČINKU
Účinná látka prípravku Deltacaps 50CS, patrí medzi syntetické pyrethroidy, pôsobí na hmyz kontaktne a má rýchly nástup účinnosti aj dlhú reziduálnu účinnosť. Účinná látka prípravku sa neodparuje.

NÁVOD K POUŽITIU
Prípravok zrieďte vodou na 1% pracovnú zmes. Pri použití 5 litrového postrekovača nalejte do nádrže asi 1-2 litre vody, pridajte 50 ml prípravku a doplňte vodou do 5 litrov.
Dobre premiešajte, postrekovač natlakujte a aplikujte postrekom v dávkach 50 ml nariedeného prípravku na každý m2 ošetrenej plochy, t.z. 5l zarobeného postreku na 100m2 .
Postrek aplikujte priamo na hmyz, na miesta výskytu a predpokladaného výskytu, na jeho cestičky a do jeho úkrytov.
Na podlahu okolo stien, do kútov, okolo podlahových líšt, do škár a prasklín apod.
Zasiahnutý hmyz uhynie za 1 až 24 hod.
Pri pretrvávajúcom zamoreniu postrek opakujte podľa potreby v jednomesačných intervaloch.
Po postreku zaistite dôkladné vetranie.
Priestory môžu byt znovu používané a ľudia do nich môžu vstupovať po dokonalom zaschnutí postreku, minimálne za 2 hod.
Ak boli postrekom kontaminované povrchy, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami alebo krmivami, umyte ich dôkladne vodou a saponátom.
 
Dávkovanie proti lezúcemu hmyzu:
50 ml prípravku do 5 litrov vody na 100m2

Používajte biocídny prípravok bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu, informácie o prípravku a návod na použitie.

Klasifikácia prípravku:

Horľavé kvapaliny, kategória 3 H226
Respiračná senzibilizácia, kategória 1 H334
Nebezpečné pre vodné prostredie - akútne nebezpečenstvo, kategória 1 H400
Nebezpečné pre vodné prostredie - chronické nebezpečenstvo, kategória 1 H410
Výstražné piktogramy (CLP): GHS02 GHS 08 GHS09
Výstražné slovo: Nebezpečenstvo
Výstražné upozornenia:
H226 - Horľavá kvapalina a pary.
H334 - Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

V prípade ak sa pre prípravok vyžaduje Karta bezpečnostných údajov (klasifikácia a označenie prípadných rizík a nebezpečenstva a iné) nájdete ju v zozname po kliknutí na tento odkaz.

Servis

Predajcovia

Počasie

Počasie

Cyklostar

Zdravé a silné sadenice

AKTUALITY NA TENTO MESIAC

Aktuality po mesiacoch

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

Ako proti vírusom

TO NAJLEPŠIE PRE PODU

BIOPROTECT proti škodcom

BIOPROTECT proti chorobám

Ochrana trávnika

Ponúkame Vám

ISO 14001

Bisnode certifikát

Ochrana osobných údajov

Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie používa na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme Vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návšetvníci prichádzajú.