Floraservis

FASTION GRANULE

Výrobca: SBM Life Science
Kategória: Univerzálne proti hmyzu
Balenie: 250 g

Granulovaný prípravok proti lezúcemu hmyzu aj proti kliešťom (aplikácia rozhodením, zálievkou alebo postrekom).

Účinná látka:
- Chrysanthemum cineraria folium ext.: 0,25 g/kg
- Piperonyl butoxid: 1,25 g/kg

Vysoko účinný granulovaný prípravok s účinnou látkou na bázi kvetín: Chrysanthemum cinerarium

Nulové emisie prachu. Technológia mikro granulí bez emisií prachu pri použití v interiéri. Znížené riziko kontaminácie okolia insekticídom.

Vysoko účinné zloženie: účinnosť na mravce, kliešte, šváby a blchy kontaktným účinkom.

Mikrogranule pôsobia až 12 týždňov.

Tri spôsoby aplikácie: rozhodením, zalievaním alebo postrekom.

Cielový hmyz: Mravec argentínsky, čierny a faraónsky, mačacia blcha, kliešte, šváb americký, šváb nemecký a šváb orientálny.

Použitie:
Aplikácia rozhodením alebo posypom - jemná vrstva v množstve 20 g/m2
Aplikácia postrekom - zmiešajte 100g prípravku s 1L vody
Zalievanie: zmiešajte 20g s 1L vody (1L na 1 m2)

Prípravok obsahuje silne horkú látku, ktorá neodpudzuje cieľový hmyz, ale bráni náhodnému požitiu človekom a domácimi zvieratami.

Nepoužívajte vo voľnej prírode! Neklaďte na miesta, ktoré sú dostupné hospodárskym a domácim zvieratám.

Používajte biocídny prípravok bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu, informácie o prípravku a návod na použitie.

Klasifikácia prípravku:

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:
- Chrysanthemum cineraria folium ext.: 0,25 g/kg
- Piperonyl butoxid: 1,25 g/kg

klasifikácia podľa nariadenia (ES)
Nebezpečné pre vodné prostredie - chronické nebezpečenstvo, kategória 2 H411

Výstražné piktogramy (CLP): GHS09
Výstražné upozornenia:
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Prevencia:
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovajte mimo dosahu detí.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P312 Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM
P501 Zneškodnite obsah/nádobu na skládku nebezpečného odpadu alebo odovzdajte na likvidáciu subjektu, ktorý má oprávnenie na zber, recykláciu a zneškodňovanie prázdnych obalov, v súlade s platným zákonom o odpadoch.

Servis

Predajcovia

Počasie

Počasie

Cyklostar

Zdravé a silné sadenice

AKTUALITY NA TENTO MESIAC

AKTUALITY NA TENTO MESIAC

Aktuality po mesiacoch

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

Ako proti vírusom

TO NAJLEPŠIE PRE PODU

BIOPROTECT proti škodcom

BIOPROTECT proti chorobám

Ochrana trávnika

Ponúkame Vám

ISO 14001

Bisnode certifikát

Ochrana osobných údajov

Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie používa na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme Vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návšetvníci prichádzajú.