Floraservis

FASTION SPRAY

Výrobca: SBM Life Science
Kategória: Univerzálne proti hmyzu
Balenie: 750 ml

Prípravok pre priame použitie v rozprašovači proti lezúcemu a lietajúcemu hmyzu.

Účinná látka:
- Chrysanthemum cineraria folium ext.: 0,5 g/l

Vysoko účinný prípravok s účinnou látkou na bázi kvetín: Chrysanthemum cinerarium extrahovaná superkritickou extrakciou CO2

Široké spektrum účinnosti na lezúci a lietajúci hmyz.

Dlhodobý účinok až 1 mesiac. Pokročilá technológia mikrokapsulovania chráni účinnú látku a umožňuje jej riadené uvolňovanie.

Bez pridania PBO.

Cielový hmyz:
- mravec čierny, mravec faraónsky
- mucha domáca, osy
- komár piskľavý, komár tygrovaný
- šváb americký, šváb nemecký a šváb orientálny
- rybenky, pavúci, vši

Použitie:
Priamy postrek: aplikácia zmačknutím 1x až 3x pumpičky (dávka je približne 2ml)
Dávkovanie: 50ml - 75ml / 1m2

Prípravok obsahuje silne horkú látku, ktorá neodpudzuje cieľový hmyz, ale bráni náhodnému požitiu človekom a domácimi zvieratami.

Nepoužívajte vo voľnej prírode! Neklaďte na miesta, ktoré sú dostupné hospodárskym a domácim zvieratám.

Používajte biocídny prípravok bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu, informácie o prípravku a návod na použitie.

Klasifikácia prípravku:

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:
- Chrysanthemum cineraria folium ext.: 0,25 g/kg
- pyridín-2-tiol-1-oxid: menej ako 0,025%

klasifikácia podľa nariadenia (ES)
Nebezpečné pre vodné prostredie - chronické nebezpečenstvo, kategória 2 H411

Výstražné piktogramy (CLP): GHS09
Výstražné upozornenia:
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Prevencia:
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovajte mimo dosahu detí.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P312 Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM
P391 Zozbierajte uniknutý produkt.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu na skládku nebezpečného odpadu alebo odovzdajte na likvidáciu subjektu, ktorý má oprávnenie na zber, recykláciu a zneškodňovanie prázdnych obalov, v súlade s platným zákonom o odpadoch.

Servis

Predajcovia

Počasie

Počasie

Cyklostar

Zdravé a silné sadenice

AKTUALITY NA TENTO MESIAC

Aktuality po mesiacoch

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

TO NAJLEPŠIE PRE PODU

BIOPROTECT proti škodcom

BIOPROTECT proti chorobám

Ochrana trávnika

Ponúkame Vám

ISO 14001

Bisnode certifikát

Ochrana osobných údajov

Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie používa na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme Vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návšetvníci prichádzajú.