Floraservis

MOSPILAN 20 SP rozprašovač

Výrobca: NIPPON SODA, Tokyo, Japonsko
Kategória: Insekticídy proti škodcom
Balenie: 500 ml rozprašovač

Systémovo pôsobiaci insekticíd v rozprašovači pre priame použitie so širokým spektrom účinku.

ÚČINNÁ LÁTKA: acetamiprid 200 g/kg (20% hm)

Návod na použitie rozprašovača:
Odmontujte z fľaše rozprašovaciu hlavicu. Do fľaše doplňte vodu.
Namontujte rozprašovaciu hlavicu a dotiahnite na doraz. Dôkladne pretrepte.
Následne môžete aplikovať prípravok pomocou rozprašovača. Zarobený prípravok ihneď / čo najskôr spotrebujte.
Vo fľaši sa nachádza presná dávka prípravku vo vodorozpustnej fólii, určená pre dávku vody 500ml.
Doliatím vody sa fólia rozpadne a dokonale rozpustí vo vode, čím umožní prípravku zmiešať sa s doplnenou vodou.
Tento spôsob predaja prípravku pre priame použitie je najvýhodnejší, nakoľko zarobenú postrekovú kvapalinu ( prípravok na ochranu rastlín rozpustený vo vode)  je vhodné ihneď spotrebovať.
Každý prípravok na ochranu rastlín rozpustený / zarobený vo vode, postupne stráca svoju účinnosť v priebehu niekoľkých dní.

POSOBENIE PRÍPRAVKU: Mospilan 20 SP je systémovo pôsobiaci insekticíd zo skupiny neonikotinoidov.
Pôsobí ako neurotoxikant, tzn. blokuje nikotínový Ach receptor v postsynaptickej membráne nervového systému živočíšnych škodcov.
Prípravok pôsobí systémovo aj translaminačne, prechádza celým profilom listu.
Účinkuje ako kontaktný a požerový jed vo veľmi nízkych dávkach, má relatívne rýchle počiatočné pôsobenie v poraste.
Vyniká dlhodobým a vyrovnaným reziduálnym účinkom proti širokému spektru živočíšnych škodcov rozhodujúcich poľnohospodárskych plodín.
Mospilan 20 SP je veľmi flexibilný k vyššej teplote v priebehu aplikácie, v rastline je rozvádzaný akropetálne (nahor, do novo narastajúcich listov), nie baziptálne ku koreňom.
Pre lepšiu penetráciu do porastu je odporúčané podľa podmienok a plodiny použitie so zmáčadlom (zelenina, strukoviny).

SPEKTRUM ŽIVOČÍŠNYCH ŠKODCOV CITLIVÝCH NA MOSPILAN 20 SP

JADROVINY: Voška jabloňová / skorocelová (Aphis pomi / Dysaphis plantaginea), vlnatka krvavá (Eriosoma lanigerium), obaľovač jabloňový (Cydia pomonella), piliarka jabloňová (Haplocampa testudinea), nosánik jabloňový / ovocný (Ceonorihonchus aeguatus / Rhynchites bacchus), kvetovka jabloňová (Anthonomus pomorum). KOSTKOVINY: Obaľovač slivkový, Piliarka slivková (Haplocampa minuta) / žltá (flava), vrtivka čerešňová (Rhagoletis cerasi).
ZEMIAKY: Pásavka zemiaková (Leptinotarsa decemlineata), voška broskyňová (Myzus persicae), voška rešetliaková (Aphis nasturtii). OBILNINY: Voška ovsená (Sitobion avenae), voška trávová (Metopolphium dirhodum), voška čremchová (Rhopalosiphum padi).
ZELENINY: Voška kapustová (Brevicoryne brassicae), mlynárik kapustový / repový / repkový (Pieris brassicae / rapae / napi), kvetárka kapustová / cibuľová / repová (Delia radicum / antiua / Pegomya betae), strapka záhradná / západná (Thrips tabaci / Frankliniella occidentalis), molica skleníková (Trialeurodes vaporarium), voška broskyňová (Myzus persicae), voška bavlníková (Aphis gossypii).
OKRASNÉ RASTLINY: Molica skleníková (Trialerodes vaporarium), voška broskyňová (Myzus persicae), voška bavlníková (Aphis gossypii), strapka záhradná / západná (Thrips tabaci / Frankliniella occidentalis), puklica slivková (Eulecania corni), vlnatka krvavá (Eriosoma lanigerium).

APLIKAČNÉ POZNÁMKY A ODPORÚČANIA K JEDNOTLIVÝM POUŽITIAM

JADROVINY: Proti kvetovke jabloňovej sa odporúča vyššia dávka 2,5g/100m2 na základe zisteného počtu chrobákov po poklepnutí vetiev podľa sumy teplôt, možný termín ošetrenia je od rašenia do fázy ružového púčiku (myšie uško), vždy do začiatku kvitnutia. Proti voškám sa odporúča dávka 1,2g/100m2 pred kvetom, optimálne ružový púčik. Možno kombinovať s ošetrením proti kvetovke. V prípade vlnatky krvavej postačuje 1,2g/100m2 pre jarný postrek, kedy nymfy vyliezajú do korún, pre neskorší postrek v priebehu vegetácie dávku zvýšiť na 1,5-2g/100m2 + kvalitné pokrytie porastu.
OBAĽOVAČ JABLOŇOVÝ: Odporúčaný termín ochrany je po vrchole letovej vlny škodcov v dávke 2,5g/100m2, vždy do obdobia začiatku liahnutia lariev. Optimálna fáza vajíčka červený prstenec – čierna hlavička.
KOSTKOVINY: Ošetrenie proti dospelým jedincom vrtivky čerešňovej v dávke 2,5g/100m2 sa odporúča vykonať podľa signalizácie, kontrolu dospelých jedincov na žltých lepových doskách, proti mladým larvám v dobe maxima nakladenia vajíčok. Pri väčšom tlaku škodcov a u neskorších odrôd sa odporúča postrek v rovnakej dávke po 10-14 dňoch opakovať. Proti piliarke slivkovej sa odporúča dávka 1,2g/100m2 na konci kvitnutia sliviek, v dobe opadávania korunných lístkov.
ZEMIAKY: Odporúčaná dávka vody je minimálne 4-6 litrov na 100m2. Na pásavku zemiakovú je odporúčaná dávka 0,6-0,8g/100m2 podľa tlaku škodcov. Prípravok je vysoko účinný na najviac škodlivé larvy III. a IV. instaru L3/L4, súčasne účinkuje na chrobáky. V teplejších a nižších polohách s možnosťou 2(3) generácii škodcov za rok je výhodnejšia dácka 0,8g/100m2, kedy sa súčasne predlžuje reziduálny účinok na cca. 3 týždne. Vo vyššej dávke 1-1,2g/100m2 možno použiť v množiteľských porastoch proti prenášačom viróz, voške broskyňovej a rešetliakovej. Výhodou je systémové pôsobenie v novonarastaných častiach, reziduálne pôsobenie 2-3 týždne podľa podmienok, možnosť kombinácie s fungicídami proti plesni, selektivita voči prirodzeným nepriateľom oboch skupín – Carabus olympiae (nosáčikovitý), lienky, pavúkovité a i. - , využitie pri vyšších teplotách nad 25°C
ZELENINY: Ochrana proti voškám len v prípade silného tlaku. Výhodou je systémové pôsobenie prípravku v ťažko dostupných miestach napadnutia (záhyby, úžľabie listov a i.) Dávka 1,2g/100m2, minimálne 6litrov vody/100m2, maximálne 2 aplikácie/vegetačné obdobie. Najúčinnejšia ochrana proti mlynárikovi v období liahnutia mladých lariev v dávke 1,2g/100m2. Proti kvetárkam je účinný len postrek (eventuálne opakovaný) v dobe hromadného náletu škodcov, najneskôr však pri zistení nakladených vajíčok či prvých mín na listoch (nepoužívať ako pôdnu aplikáciu, zálievku a i.) Proti molici skleníkovej a strapke záhradnej je odporúčaná dávka 2,5g/100m2, nutné striedanie s prípravkami s odlišným mechanizmom pôsobenia, v prípade veľmi odolného prenášača viróz – strapka západná – je odporúčaná dávka 3-3,5g/100m2.

POZOR!!! PRÍPRAVOK MOSPILAN 20 SP VÝHRADNE LEN V BEZLETOVOM ČASE VČIEL!!!!
t.z. veľmi skoro ráno, alebo neskoro večer

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku

Použitie v iných krajinách ako SR (v SR tieto použitia nie sú povolené):

jadroviny - méra škvrnitá - 2g/10l vody - 28 dní
jadroviny - nosánik jablčný - 2,5g/10l vody - 28 dní
jadroviny - kvetovka jabloňová - 1,5g-2g/10l vody - 28 dní
jadroviny - piliarka jablčná - 1,2g-2,5g/10l vody - 28 dní
kôstkoviny - piliarka slivková - 1,2g/10l vody - 14 dní
kôstkoviny - vošky - 1,25g-4g/10l vody - 14 dní
ríbezle - molica ríbezľová - 2g/10l vody - 14 dní
jahody - kvetopas - 3g/10l vody - 14 dní
okrasné rastliny - molice - 2,5g/10l vody - 3 dni
okrasné rastliny - mora bavlníková - 2,5g-4g/10l vody - 3 dni
okrasné rastliny - strapky, strapka západná, červce, štítničky, vošky - 1,25g/10l vody - 3 dni
obilniny - vošky - 1,2g/10l vody
kukurica - vijačka kukuričná - 1,5g/10l vody
slnečnica - vošky - 1,25g-1,5g/10l vody - 35 dní
strukoviny - vošky - 1,2g/10l vody + zmáčadlo
strukoviny - strapky - 0,2g/10l vody + zmáčadlo
mak - vošky, krytonos makovicový - 1,2g/10l vody
zelenina - strapky, strapka západná - 2,5g-3g/10l vody
paprika - molica skleníková - 2,5g/10l vody - 10 dní
uhorky - strapky - 3g/10l vody - 3 dni
uhorky - vošky - 1,25g/10l vody - 3dni
rajčiak - vošky - 1g/10l vody - 7 dní
cibuľa - strapky - 3g/10l vody
tabak - vošky - 1,25g/10l vody - 35 dní
tabak - strapky - 4g/10l vody - 35 dní
vinič - obaľovače - 4g/10l vody - 14 dní
zemiaky - vošky - 1,2g/10l vody - 14 dní

PILIARKY: Aplikácia prípravku všeobecne po opadnutí kvetných lístkov podľa zisteného počtu vajíčok nakladených na mladé plody. Najoptimálnejší termín je pri zistení dvoch červených škvrniek (očiek zárodku) v dávke 1,2g/100m2, v polovici hodnotených vajíčok. Za 1-2 dni po dosiahnutí červených očiek sa larva zavrtáva do plodov a potom sa odporúča dávka 2,5g/100m2 alebo hlboko pôsobiaci prípravok.
NOSÁNIKY: Odporúčaná dávka je 2,5g/100m2. Možno kombinovať s ošetrením proti obaľovačovi jabloňovému alebo piliarkam. Pri nižšom tlaku nosánikov postačuje 1 ošetrenie (lepšie proti piliarke, možno aj obaľovač), pri vyššom tlaku nosánikov možné využiť 2. aplikáciu proti piliarke (prvú proti piliarke, druhú za 7-10 dní proti nosánikovi) alebo kombinácia cieleného zásahu proti obaľovačovi + organofosfát pred odkvetom / po odkvete.
OKRASNÉ RASTLINY: Odporúčaná dávka prípravku je 1,2g/100m2 (vošky), 2,5g/100m2 (molice, puklice), v prípade strapiek možno použiť až dávku 3g/100m2. Odporúčané minimálne množstvo vody je 6l/100m2. Aplikácia pri prvých zistených výskytoch. Odporúčané striedanie s prípravkami s iným mechanizmom pôsobenia.

POZOR!!! PRÍPRAVOK MOSPILAN 20 SP VÝHRADNE LEN V BEZLETOVOM ČASE VČIEL!!!!
t.z. veľmi skoro ráno, alebo neskoro večer

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

Prípravok na ochranu rastlín pre neprofesionálnych používateľov

Klasifikácia prípravku:

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: acetamiprid CAS No.: 135410-20-7

Táto zmes je podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikovaná ako nebezpečná.

klasifikácia podľa nariadenia (ES)
Akútna orálna toxicita, kategória 4, H302
Repr. 2, H361d
Nebezpečné pre vodné prostredie - akútne nebezpečenstvo, kategória 1 H400
Nebezpečné pre vodné prostredie - chronické nebezpečenstvo, kategória 1 H410

Výstražné piktogramy (CLP): GHS05 GHS07 GHS08 GHS09
Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO
Výstražné upozornenia:
H302 Škodlivý po požití.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty
H361d Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami  

EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre ľudské zdravie a  životné prostredie.

Prevencia:
P102 Uchovajte mimo dosahu detí.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky a tvár
P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301+P312 PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM, lekára.
P330 Vypláchnite ústa
P305+P351+P338 Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P391 Zozbierajte uniknutý produkt.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu na skládku nebezpečného odpadu alebo odovzdajte na likvidáciu subjektu, ktorý má oprávnenie na zber, recykláciu a zneškodňovanie prázdnych obalov, v súlade s platným zákonom o odpadoch.

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti   povrchových   vôd/Zabráňte   kontaminácii   prostredníctvom   odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).
SPe3 Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a  povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 5 m.

Z4 Riziko  vyplývajúce  z  použitia  prípravku  pri  dodržaní  predpísanej  dávky  alebo koncentrácie  je  pre  domáce,  hospodárske  a  voľne  žijúce  zvieratá   relatívne prijateľné.
Vt5 Riziko  vyplývajúce  z  použitia  prípravku  pri  dodržaní  predpísanej  dávky  alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.
Vo3 Pre ryby a ostatné vodné organizmy slabo jedovatý.
V3 Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.
Vč3 Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!
Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!
Zákaz vylievania nespotrebovaných zvyškov prípravku a postrekovej kvapaliny do kanalizačnej siete!
Ak sú očakávané dažďové zrážky, neaplikujte prípravok na veľmi svahovité pozemky v blízkosti vodných tokov a vodných plôch, kde je riziko splavovania prípravku do povrchových vôd.
Uložte mimo dosahu zvierat!
Chráňte pred deťmi a nepoučenými osobami!

VŠEOBECNÉ OPATRENIA NA PREDCHÁDZANIE ZDRAVOTNÉHO RIZIKA SÚVISIACE S POUŽÍVANÍM PRÍPRAVKU NA OCHRANU RASTLÍN:
 
KAŽDÝ NEPROFESIONÁLNY POUŽÍVATEĽ JE POVINNÝ:
- zaobchádzať s prípravkom bezpečne v súlade s postupom uvedeným na etikete,
- používať predpísané osobné ochranné prostriedky a dodržiavať opatrenia na predchádzanie rizika ohrozenia zdravia iných osôb,
- postrek vykonávať výlučne v bezvetrí, alebo pri miernom vánku po smere vetra aby nebola zasiahnutá osoba, ktorá prípravok aplikuje, príp. ďalšie osoby,
- zabrániť priamemu kontaktu postreku s inými osobami
- min. vzdialenosť iných osôb od postrekovania je 2 m pri postreku nízkych porastov a 5 m pri postreku vysokých porastov,
- zabrániť úletu postreku na susedné pozemky a zamedziť kontaminácii necieľových porastov, trávnikov a iných plôch, najmä s ohľadom na expozíciu rizikových skupín ako sú deti, tehotné a dojčiace ženy, starí a chorí ľudia,
- trvanie práce s postrekom nesmie presiahnuť pol hodinu počas jedného dňa,
- do ošetrených porastov vstupovať najskôr na druhý deň po aplikácii postreku.

Servis

Predajcovia

Počasie

Počasie

Cyklostar

Zdravé a silné sadenice

AKTUALITY NA TENTO MESIAC

Aktuality po mesiacoch

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

TO NAJLEPŠIE PRE PODU

BIOPROTECT proti škodcom

BIOPROTECT proti chorobám

Ochrana trávnika

Ponúkame Vám

ISO 14001

Bisnode certifikát

Ochrana osobných údajov

Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie používa na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme Vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návšetvníci prichádzajú.