Floraservis

Sietnačka hrušková

Sietnačka hrušková (Stephanitis pyri) je veľká asi 3 mm. Táto veľmi pekná a nápadná bzdocha má celé telo pokryté blanito-sieťkovanými priesvitnými krídlami a štítom. Patrí medzi najvzácnejších škodcov našich ovocných drevín predovšetkým preto, že je teplomilná a vyskytuje sa u nás iba v teplejších oblastiach. Minoriadne citlivá je proti insekticídom. Z tohto dôvôdu sa vo veľkovýsadbách ovocných drevín s celoročnou chemickou ochranou takmer vôbec nevyskytuje. V záhradách, najmä neošetrovaných, sa však môže za priaznivých podmienok (suché a teplé leto) niekedy aj premnožiť.
Medzi jej hostiteľské rastliny patrí predovšetkým hruška a jabloň, ale môže škodiť aj na čerešni, višni, dule, atď. Žije na listoch spomínaných ovocných drevín a svojím cicaním spôsobuje podobne, ako roztočec ovocný žltnutie, hnednutie a napokon predčasný opad listov, ktorého následkom je zlé vyzretie a možnosť namrznutia dreva v zimných mesiacoch. Sietnačka hrušková prezimuje v štádiu dospelcov v opadnutom lístí, prípadne v puklinách kôry. V apríli opúšťa zimný úkryt, putuje do koruny stromov a vyhľadáva mladé listy, na ktorých začína klásť vajíčka. Zapúšťa ich pod pokožku spodnej strany listov. Väčšina lariev (podobných dospelcom, ale bez krídel) sa liahne v júni. Ich vývoj trvá približne mesiac.
Na hornej strane listov sa sietnačka prejavuje podobne ako roztočec ovocný, belavými až žltkastými bodkami, ale na rozdiel od roztočca sú tieto bodky sústredené viac-menej do pravidelných kruhov.
Spôsobené je to tým, že sietnačka hrušková sa zdržuje na spodnej strane listov vo veľkých skupinkách, o čom svedčia aj tmavohnedé kôpky zaschnutého trusu na opustených listoch (podobne ako po strapkách) prípadne zvyšky zvlečenej pokožky lariev.
Od začiatku leta až do jesene môžeme na listoch nájsť vedľa seba všetky vývojové štádiá sietnačky, čo znamená, že do roka má niekoľko generácií.
V boji proti sietnačke hruškovej môžeme použiť bežne dostupné prípravky určené proti živočíšnym škodcom (napr. Metation, Bi 58 EC). V zimných mesiacoch ju môžeme ničiť aj mechanicky, t.j. spálením opadnutého lístia napadnutých stromov, nakoľko ide o zimný úkryt sietnačky. Tam, kde sa ovocné stromy po celý rok pravidelne ošetrujú, sietnačka sa škodlivo nepremoží, a preto nie je potrebné osobitne proti nej bojovať.

© text a foto: Ing. Juraj Matlák

Servis

Predajcovia

Počasie

Počasie

Cyklostar

Zdravé a silné sadenice

AKTUALITY NA TENTO MESIAC

Aktuality po mesiacoch

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

Ako proti vírusom

TO NAJLEPŠIE PRE PODU

BIOPROTECT proti škodcom

BIOPROTECT proti chorobám

Ochrana trávnika

PONÚKAME VÁM

Ponúkame Vám

ISO 14001

Bisnode certifikát