Floraservis

WUXAL CALCIUM

Výrobca: Bayer CropScience, Nemecko
Kategória: Kvapalné hnojivá
Balenie: 250ml

Špeciálne, vysoko koncentrované suspenzné hnojivo s vysokým obsahom vápnika ako CaO 240g/l, pre použitie v plodinách s vysokými nárokmi na vápnik, najmä v ovocinárstve, vinohradníctve, v zeleninárstve a v okrasných rastlinách.

N (Ca, Mg) hnojivo s obsahom mikroživiny, 20 (+15+2,0). V suspenzii.

ŽIVINY:
% hmotnostné - živina
10,0 - (N) dusík spolu 160 g/l
8,5 - dusičnanový dusík 136 g/l
0,2 - amoniakálny dusík 3 g/l
1,3 - močovinový dusík 21 g/l
15,0 - (CaO) vo vode rozpustný oxid vápenatý 240 g/l
2,0 - (MgO) vo vode rozpustný oxid horečnatý 32 g/l
0,05 - (B) vo vode rozpustný bór ako kyselina boritá 0,8 g/l
0,04 - (Cu) vo vode rozpustná meď vo forme chelátu s EDTA* 0,64 g/l
0,05 - (Fe) vo vode rozpustné železo vo forme chelátu s EDTA* 0,8 g/l
0,1 - (Mn) vo vode rozpustný mangán vo forme chelátu s EDTA* 1,6 g/l
0,001 - (Mo) vo vode rozpustný molybdén ako molybdénan sodný 0,016 g/l
0,02 - (Zn) vo vode rozpustný zinok vo forme chelátu s EDTA* 0,32 g/l

Suspenzné hnojivo na báze dusičnanu vápenatého a močoviny, obsahujúce tiež horčík a stopové prvky pre použitie v plodinách s vysokými nárokmi na vápnik, najmä v ovocinárstve, vinohradníctve, v zeleninárstve a v okrasných rastlinách.
Hnojivo je určené pre aplikáciu na list.
Rastliny živiny rýchle prijímajú a transportujú do miest, kde je najviac potrebné (listy a plody).
Pri pravidelnom používaní nie je príjem živín rastlinami závislý na ich množstve a forme v pôde a intenzite transpiračného prúdu z koreňov do nadzemných častí rastliny čím sa doplní ich deficit v rastline.

POKYNY A DÁVKOVANIE:

V jadrovinách proti chorobám z nedostatku vápnika sa Wuxal SUS Kalcium aplikuje súčasne pri používaní bežných pesticídov.
V jabloniach sa aplikuje od 3. ošetrenia proti chrastavitosti po odkvete (od júna, zvyčajne 6-10x ), pri náchylných odrodách (Cox Orange, Boskoop, Gravenstein, James Grieve apod.) v dávke 60ml/100m2, pri menej náchylných odrodách a pri hruškách v dávke 30-40ml/100m2.
Veľmi dôležité je najmä posledné ošetrenie 14 dní pred zberom.

V kôstkovinách sa Wuxal SUS Kalcium používa v dávke 50-60ml/ha, aplikácia 3-4x po cca 10 dňoch so začiatkom v období 6-8 týždňov pred zberom.

V jahodách sa Wuxal SUS Kalcium aplikuje pre zvýšenie pevnosti plodov súčasne s ošetreniami fungicídmi proti plesni sivej, dávka 60ml/100m2.

V rajčiakoch a paprike sa hnojivo aplikuje podľa potreby v 7-10 dňových intervaloch.
Prvýkrát 10 dní po nasadení plodov až do termínu tesne pred zberom v dávke 30-60ml/100m2 na voľnom priestranstve, pod fóliou či sklom koncentrácia 0,1-0,4% (10-40ml); ošetruje sa do stečenia.

Uhorky: prvýkrát krátko po nasadení plodov, opakovať po 14 dňoch, nakoniec 2 týždne pred posledným zberom. Dávka 50ml/100m2.

Šalát, čínska kapusta, karfiol: dávka 50ml/100m2 či koncentrácia 0,3-0,5% (30-50ml) prvýkrát krátko po začiatku tvorby hlávky, opakovať 1x týždenne. Ošetruje sa do stečenia.

Endívia: dávka 50ml/100m2 či koncentrácia 0,3-0,5% (30-50ml), jedna aplikácia 10-14 týždňov po výsadbe; ošetruje sa do stečenia.

Zeler, čakanka, ružičkový kel: dávka 50ml/100m2 či koncentrácia 0,3-0,5% (30-50ml) jedna aplikácia 5-7 týždňov pred zberom; postrek musí zasiahnuť „srdiečko“. Ošetruje sa do stečenia.

Vo viniči sa aplikuje od kvitnutia súčasne s bežne používanými pesticídmi v dávke 40-50ml/100m2 pre obmedzenie predčasného usychania strapiny a na spevnenie šupky bobúľ. Ukončiť cca 14 dní pred zberom.

PRÍPRAVA APLIKAČNEJ ZMESI:
Hnojivo je potrebné v obale najprv starostlivo rozmiešať a potom vliať cez sito do nádrže a spláchnuť vodou.
Pri rozpúšťaní je potrebné zmes neustále miešať.
Hnojivo je možné rozmiešať s vodou priamo v obale či v pomocnej nádobe a následne vliať do nádrže.
Potom sa za stáleho miešania doplní voda na stanovený objem.
Pri príprave zmesí s pesticídmi sa do nádrže vždy vleje ako prvý Wuxal a až potom sa predpísaným postupom dávkuje príslušný pesticíd.
Hnojivo je fyzikálne i chemicky miešateľné s fungicídmi aj insekticídmi, ktoré sú na trhu bežne dostupné.
Neodporúčame ho však používať v zmesi so silne alkalickými postrekmi typu Bordeauxskej zmesi, sírovápenatej zmesi alebo s polysulfidmi.
Wuxal SUS Kalcium neodporúčame miešať s horkou soľou, Wuxal SUS Boron a Wuxal Super.

Doba použiteľnosti: 3 roky od dátumu výroby pri skladovaní v originálnych obaloch

Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

OZNAČENIE:
Výstražné piktogramy (CLP): GHS07 GHS05
Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO
Výstražné upozornenia:
H302 Škodlivý po požití.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
P280 Noste ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301+P312 PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM, lekára.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM, lekára.
Obsahuje: kyselina dusičná, amonné soli vápníku
UFI: G0C0-Y05D-Y006-G782

Servis

Predajcovia

Počasie

Počasie

Cyklostar

Zdravé a silné sadenice

AKTUALITY NA TENTO MESIAC

Aktuality po mesiacoch

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

Ako proti vírusom

TO NAJLEPŠIE PRE PODU

BIOPROTECT proti škodcom

BIOPROTECT proti chorobám

Ochrana trávnika

Ponúkame Vám

ISO 14001

Bisnode certifikát

Ochrana osobných údajov

Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie používa na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme Vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návšetvníci prichádzajú.