Floraservis

DUSIKATÉ VÁPNO PERLKA

Výrobca: DEGUSSA AG, Nemecko
Kategória: Granulované hnojivá
Balenie: 50kg, 3kg, 1kg

Integrovaný systém rastlinnej výroby v rámci ochrany životného prostredia vyžaduje od pestovateľov šetrný prístup k výžive a ochrane rastlín. Cieľom pestovateľov je používať len také množstvo hnojív a prípravkov na ochranu rastlín, ktoré síce ešte dobre zabezpečia využitie výnosového potenciálu pestovaných plodín, ale nevyvolávajú ďalšie ekologické problémy, ako napr. zaťažovanie pôdy rezíduami alebo výskyty nežiaducich látok v zelenine a ovocí. Osvedčeným prostriedkom spĺňajúcim maximálne požiadavky integrovanej produkcie je dusíkaté vápno PERLKA®. Hnojivo, ktoré sa v pôde rozloží bez zvyšku, nezanecháva rezíduá, nepoškodzuje následné plodiny, neohrozuje ani najbližšie zdroje povrchových vôd a má vynikajúce vedľajšie účinky na buriny, hubovité ochorenia a slimáky.

Použitie dusíkatého vápna PERLKA vám poskytne tieto výhody:
-    Vysokým obsahom vápna (asi 50 % CaO) a organicky viazaného dusíka (asi 20 % N) podporuje prirodzenú úrodnosť pôdy.
-    Priaznivo ovplyvňuje rast a vývoj rastlín postupným a rovnomerným uvoľňovaním živín z hnojiva a šetrí pôdnu vlahu.
-    Zvyšuje rastlinám dostupnosť vápnika, ktorý následne posilňuje ich odolnosť proti poľahnutiu a napadnutiu plesňami a celkovo sa zlepšuje skladovateľnosť pozbieraných produktov.
-    Likviduje napadnutie pozemku slimákmi. Slimáky a ich vajíčka sú likvidované hneď v prvých dňoch po aplikácii dusíkatého vápna.
-    Znižuje sa výskyt buriny. V prvých dňoch po aplikácii dusíkatého vápna svojimi účinkami v pôde ničí klíčiacu burinu a semená buriny.
-    Likviduje častých pôvodcov hubovitých chorôb rastlín. Výrazne znižuje alebo úplne odstraňuje problémy s výskytom nádorovitosti hlúbovej zeleniny, ako aj problémy s chorobami koreňov alebo stebiel rastlín.
-    Je ideálnym urýchľovačom zrenia kompostov a odstraňuje zápach a hmyz sprevádzajúce zrenie kompostu.

Zloženie, vzhľad a vlastnosti
Viacúčelové, postupne pôsobiace granulované dusíkato-vápenaté hnojivo je tmavošedé až čierne s výrazným zápachom po karbide. Pôsobením vzdušnej pôdnej vlhkosti sa samovoľne rozkladá. Obsahuje min. 40 % kyanamidu vápenatého, 10 - 15 % hydroxidu vápenatého a 0,1 - 3 % síranu vápenatého. Obsah karbidu vápnika neprevyšuje 1 %.

Technické parametre:
celkový dusík ako N v %  19,0
vápnik ako CaO v %   50,0
veľkosť častíc 0,5 mm – 2,5 mm v % min.   90,0

Rozsah a spôsob použitia
Dusíkaté vápno PERLKA® sa aplikuje najneskôr 2 týždne (v lete 1 týždeň) pred výsevom alebo výsadbou nových rastlín na pripravené záhony a zapracuje sa do povrchu ornice. Pôda v čase aplikácie by mala byť mierne vlhká (nie suchá), aby mohol prebehnúť proces premeny v pôde. Iba tak sa môžu uplatniť žiaduce účinky dusíkatého vápna v pôde proti klíčiacej burine, slimákom a pôvodcom hubovitých chorôb a súčasne dodať do pôdy živiny. Ovocné stromy, bobuľoviny, okrasné dreviny a prezimujúce kry sa hnoja dusíkatým vápnom pred pučaním.

Upozornenie
Pri aplikácii dusíkatého vápna PERLKA® používajte gumové rukavice. Dusíkaté vápno PERLKA® sa nesmie dostať do očí! Počas aplikácie zabezpečte, aby sa deti a domáce zvieratá zdržiavali v bezpečnej vzdialenosti. Dodržujte bezpečnostné pokyny uvedené na balení výrobku!

Z prírody do prírody
Výroba dusíkatého vápna PERLKA® prebieha v troch fázach výlučne z prírodných surovín, t. j. z vápenca, uhlia a vzdušného dusíka. V prvej fáze sa vápenec rozkladá na pálené vápno (CaO) a oxid uhličitý (C02). V 2. fáze sa zo vzniknutého páleného vápna ?CaO) a uhlia reakciou pri teplote 200°C vyrobí karbid vápnika. V 3. fáze pri teplote nad 1 100°C reaguje karbid vápnika so vzdušným dusíkom za vzniku kyanamidu vápenatého-dusíkatého vápna. Výsledný produkt je práškovitý. Uvoľnený uhlík (C) dáva hnojivu typickú čiernu farbu. Hnojivo pridaním dusičnanu vápenatého granuluje. Kyanamidová forma dusíka v dusíkatom vápne zaručuje jeho rovnomerné a postupné uvoľňovanie v pôde. PERLKA® obsahuje zo všetkých doteraz používaných dusíkatých hnojív najviac vápnika. Dusíkaté vápno PERLKA® pomáha udržovať pôdu kyprú, znižuje jej kyslosť a zvyšuje biologickú aktivitu pôdy, a tak pôdu ozdravuje. Podľa výsledkov zistených dlhodobými pokusmi vykonávaných mníchovskou univerzitou bolo potvrdené, že zo všetkých hnojív používaných vo výžive rastlín jedine dusíkaté hnojivo PERLKA® účinkuje dlhodobo a najpriaznivejšie na biologickú aktivitu pôdy. Dusíkaté vápno PERLKA® je osvedčený prostriedok so základnými hnojivými a s výrazne kladnými vedľajšími (fungicídnymi, herbicídnymi a insekticídnymi) účinkami. V pôde ani rastlinách nezanecháva nežiaduce rezíduá. Tieto jeho špecifické vlastnosti zabezpečia rentabilné výnosy plodín á pomáhajú pri zlepšení zdravotného stavu produkcie a úrodnosti.

Dusíkaté vápno PERLKA® vám zabezpečí:

Zdravý rast
Vyrovnané a dlhotrvajúce pôsobenie dusíka zabezpečí pre vývoj výkonný a schopný koreňový systém, ktorý harmonicky vyživuje rastliny.

Úrodná pôda
Dusíkaté vápno PERLKA® je jedným z mála hnojív s významným podielom vápnika. Obsahuje viac ako 50 % CaO (základnej účinnej zložky). Tým stabilizuje štruktúru pôdy a posilňuje biologickú aktivitu pôdy.

Menej nádorovitosti hlúbovín
Dusíkaté vápno PERLKA® znižuje napadnutie nádorovitosťou hlúbovín. Vyradí zoospóry nádorovitosti hlúbovín v pôde a zabráni klíčeniu dlhodobých, trvalých spór. V napadnutých rastlinách aktivuje vývoj nových jemných koreňových vlásočníc. S dusíkatým vápnom PERLKA® môžete pestovať kapustu aj na pôdach zasiahnutých nádorovitosťou hlúbovín.

Menej burín
Vďaka svojej vedľajšej účinnosti pomáha dusíkaté vápno PERLKA® udržovať porast čistý, bez burín. Dobrá je účinnosť proti klíčiacim burinám, ako aj na vzchádzajúce buriny do štádia 2. listu.

Menej slimákov
V prvých dňoch po aplikácii má dusíkaté vápno PERLKA® vedľajší účinok proti slimákom. Likviduje mladé slimáky aj slimačie vajíčka. Pôsobí tiež pri nízkych teplotách.

Lepšie uskladnenie
Hnojenie dusíkatým vápnom PERLKA® zabezpečí v rastlinnom tkanive nízky obsah nitrátov a zvýšený obsah vápnika. Oboje prináša zlepšenie skladovateľnosti pozbieraných produktov.


Ako pôsobí dusíkaté vápno?
Dusíkaté vápno PERLKA® sa pri styku s pôdnou vlhkosťou hydrolyzuje, pričom vzniká kyanamid a vápno. Vzniknutý kyanamid sa vyznačuje silným pesticídnym (t. j. fungicídnym, fungistatickým, insekticídnym a repelentným) účinkom. Anorganickým katalytickým procesom vrátane mikrobiálneho rozkladu v pôde sa úplne premení na močovinu, ktorá sa ďalej transformuje na čpavkový a nitrátový dusík. Tento proces premeny, ktorý závisí od pôdnej vlhkosti a teploty pôdy, trvá približne 2 týždne. V etape premeny sa dusíkaté vápno PERLKA® uplatní hlavne svojimi účinkami na ničenie semien buriny v pôde, klíčiacej buriny, slimákov, ich vajíčok a ďalej na ničenie pôvodcov hubovitých ochorení koreňov a stebiel. V nasledujúcej etape premeny dusíkatého vápna PERLKA®, ktorá je etapou výživy rastlín a trvá 6-10 týždňov, sa postupne a rovnomerne uvoľňuje dusík vo forme prijateľnej pre rastliny, takže nedochádza k zbytočnému a predčasnému uvoľňovaniu dusíka a k jeho možnému vyplaveniu v nitrátovej forme. Takouto formou sa dusík dlhodobo a v prístupnej forme dostáva ku koreňom rastlín.

APLIKÁCIA
Dusíkaté vápno PERLKA je odporúčané pre:

ZELENINA
-    hrach / dávka 200-300 g/10m2 / 1-2 týždne pred sejbou alebo od vzklíčenia do asi 10cm výšky rastlín
-    veľká fazuľa / dávka 200-300 g/10m2 / 1-2 týždne pred sejbou alebo po zasiatí do doby krátko pred vyklíčením
-    kríčková fazuľa  / dávka 300-400 g/10m2 / medzi siatím a klíčením
-    šalát  / dávka 200-500 g/10m2 / na jar 2-3 týždne, v lete 1 týždeň pred výsadbou
-    valeriána poľná / dávka 300-500 g/10m2 / 2-3 týždne pred sejbou, pri kontajnerovej sadzbe 1 týždeň pred výsadbou
-    mrkva  / dávka 300-400 g/10m2 / 2-3 týždne pred sejbou
-    špenát / dávka 200-500 g/10m2 / 2-3 týždne pred sejbou
-    uhorky / dávka 300-600 g/10m2 / vždy 2-3 týždne pred sadením, resp. výsadbou, tiež ako riadkové hnojenie pred položením fólie. Pri použití po položení fólie pozor, nesmie prísť k zasiahnutiu rastlín dusíkatým vápnom  
-    pór, pažítka  / dávka 300-600 g/10m2 / 2-3 týždne pred sejbou, príp. výsadbou alebo 300-500g po vyklíčení
-    zeler, rajčiny / dávka 600-1000 g/10m2 / 3 týždne pred výsadbou 
-    fenikel stopkový / dávka 300-400 g/10m2 / 2-3 týždne pred sejbou  
-    hlúboviny (kapusta biela, kapusta červená, kel, karfiol, ružičkový kel, kaleráb) / dávka 300-1000 g/10m2 / na jar asi 3 týždne, v lete 1 týždeň pred výsadbou / sejbou. 300-400g ako hlavné hnojivo na suché rastliny (nie pri čínskej kapuste) po vyklíčení do zakrytia riadkov
-    reďkovka  / dávka 300-500 g/10m2 / na jar 2-3 týždne, v lete 1 týždeň pred sejbou
-    špargľa  / dávka 400-500 g/10m2 / hneď po vyklíčení buriny až dovtedy, kým je špargľa prístupná bez rizika poškodenia. Ako hnojivo do riadkov na prihrnutie pred zakrytím
-    cibuľa, vňaťková cibuľa  / dávka 300-500 g/10m2 / 2-3 týždne pred sejbou alebo na vyklíčený porast (od 5-10 cm výšky rastlín) alebo 2-3 týždne po výsadbe rovnomerne aplikovať na záhony. Rastliny musia byť bezpodmienečne suché
-    rebarbora / dávka 400-800 g/10m2 / skoro na jar pred vypučaním

OVOCIE
-    jahody / dávka 300-500 g/10m2 / 14 dní pred výsadbou alebo po zbere. Na jar na suché rastliny 300g, príp. 500g po zbere

ZEMIAKY
-    dávka 300-500 g/10m2 / na redukciu drôtovcov pred kopcovaním (za sucha už pred výsadbou). Na ochranu pred burinami od doby výsadby do doby krátko pred vyklíčením aplikovať na kopce v čase najväčšieho rastu burín

OVOCNÉ STROMY, OKRASNÉ KRY A BOBUĽOVINY
-    dávka 300-500 g/10m2 / od skorej jari do obdobia krátko pred pučaním

KUKURICA SIATA
-    dávka 100-150 g/10m2 / pri sejbe pod pätu
-    dávka 300-400 g/10m2 / pred sejbou so zapravením do pôdy

OBILNINY
-    dávka 200-300 g/10m2 / základné hnojenie pred sejbou so zapravením do pôdy
-    dávka 250-400 g/10m2 / regeneračné hnojenie

OKRASNÉ DREVINY, IHLIČNANY
-    dávka 300-500 g/10m2 / na jar pred pučaním. Rastliny musia byť bezpodmienečne suché!

OBNOVA TRÁVNIKOV
-    dávka 400-500 g/10m2 / 2 týždne pred vysiatím ľahko zapracovať do pôdy

KOMPOSTOVANIE
-    dávka 1000 g/10m2 / každú vrstvu odpadu vysokú 20-25 cm posypať asi 100g/m2


Odporúčame aplikovať hnojivo PERLKA do mierne vlhkej pôdy (nie suchej) iba tak sa môžu prejaviť žiaduce pesticídne účinky.

ZELENINA
Dusíkaté vápno PERLKA® je ideálne hnojivo na pestovanie zeleniny.
Jeho rovnomerné pôsobenie s obsahom dusíka a vápnika v kombinácii s jeho účinkom proti burinám, chorobám a škodcom ho odlišujú od všetkých ostatných hnojív. Z tohto dôvodu je dusíkaté vápno PERLKA® už mnoho rokov považované za garanta istého zberu a najlepšej kvality.

Rovnomerný a zdravý vývoj s odporúčaním na vysoký zber.
Dusíkaté vápno PERLKA® zabezpečí intenzívny vývoj koreňového systému a zaistí tak harmonický rast mladých rastlín. Aplikácia má ozdravujúci účinok na pôdu. Zabraňuje vývoju škodlivých hubových chorôb šíriacich sa pôdou, ako napr. Sklerotinia, nádorovitosť hlúbovej zeleniny a iné. Použitím dusíkatého vápna PERLKA® sa likvidujú škodcovia zeleniny, ako sú napríklad drôtovce a slimáky. Aplikácia zároveň pôsobí proti burinám až do štádia 4 listov.

Dusíkaté hnojivo kombinované s vápnikom.
Hnojenie dusíkatým hnojivom PERLKA® zabezpečí nízky obsah nitrátov v zelenine a zvýši obsah vápnika, ktorý posilňuje rastlinné pletivá. Rastliny sú odolné a zdravé, zlepšuje sa tiež pozberové uskladnenie kultúr.
Obsah vápnika nachádzajúci sa v dusíkatom hnojive PERLKA® posilňuje rastlinné pletivá.

KAPUSTA – HLÚBOVÁ ZELENINA
Dusíkaté vápno PERLKA® zabezpečuje vďaka vyrovnanému a dlhotrvajúcemu pôsobeniu dusíka harmonický výživný stav hlúbovej zeleniny. Obsah vápnika stabilizuje pôdnu štruktúru a posilňuje biologickú aktivitu pôdy.

Menej nádorovitosti
Dusíkaté vápno znižuje napadnutie nádorovitosťou hlúbovej zeleniny. Vyradí zoospóry nádorovitosti hlúbovej zeleniny v pôde a zabráni klíčeniu dlhodobých, trvalých spór. Pri napadnutých rastlinách aktivuje vývoj nových jemných koreňových vlásočníc. S dusíkatým vápnom môžete pestovať kapustu aj na pôdach zasiahnutých nádorovitosťou hlúbovej zeleniny.

Lepšie uskladnenie
Hnojenie dusíkatým vápnom PERLKA® zabezpečí nízky obsah nitrátov a zvýšený obsah vápnika v tkanivách rastlín. Obidvoje prináša zlepšenie pozberového uskladnenia kultúr.


Jednorazová aplikácia na plochy s akútnou nádorovitosťou hlúbovej zeleniny
Dávka: 1000 g/10m2
Pred výsadbou, prípadne pred siatím, odporúčanú dávku rovnomerne zapravte do drobnohrudkovitej štruktúry (asi do 15 cm obrábanej hĺbky). Odstup od výsadby 2-3 týždne!

Delená aplikácia na plochy s latentnou nádorovitosťou hlúbovej zeleniny
Dávka: 400 - 600 g/10m2
Dávku rovnomerne zapravte pred výsadbou, prípadne pred siatím, do drobnohrudkovitej štruktúry (asi 15 cm obrábaného profilu). Dodržte odstup od výsadby asi 14 dní!
Dávka: 400 - 500 g/10m2
Aplikujte po vzídení, prípadne od štádia 4. listu. Dobrý vedľajší účinok proti burinám!

KUKURICA
Dusíkaté vápno PERLKA® predstavuje pre kukuricu stabilný dusík a dobrú hygienu pôdy.
Obmedzuje výskyt drôtovcov a slimákov. Udržuje pôdu v dobrom zdravotnom stave. Oslabuje napadnutie hubovitými chorobami, ktoré prežívajú v pôde ako Fusarium, Helmintosporium. Bráni klíčeniu buriny a znižuje tlak zaburineného porastu. Svojím obsahom živín zabezpečuje optimálny vývoj mladých rastlín. Likvidácia spór hubovitých chorôb sa následne prejavuje znížením mykotoxínov v siláži vyrobenej z kukurice hnojenej dusíkatým vápnom.

Hnojenie pod pätu
Dávka: 150 g/10m2
Odporúčanú dávku na hnojenie pod pätu možno aplikovať v zmesi s ďalšími hnojivami, napr. Amofos. Zmes hnojív sa však neodporúča skladovať. Pozor na správnu vzdialenosť vlečných „botiek"- minimálne päťcentimetrový odstup po boku riadkov s vysiatou kukuricou pri zapracovaní do pôdy. Dusíkaté vápno PERLKA® sa postará o plynulý vývin mladých rastlín a redukuje škody spôsobené drôtovcami.

Plošné hnojenie
Dávka: 300 - 400 g/10m2
Odporúča dávka sa aplikuje v čase medzi siatím a vyklíčením. Toto množstvo zníži súčasne výskyt chorôb, ako je Fusarium, Helminthosporium a sneť kukuričná. Doplňujúce herbicídne pôsobenie je najúčinnejšie pri aplikácii dusíkatého vápna PERLKA®

V prípade silného výskytu drôtovcov by sa malo použiť morené osivo. Ako ukázali výskumy, aj dusíkaté vápno PERLKA® - hnojenie pod pätu, výrazne redukuje drôtovce.

OBILNINY
Hnojenie obilnín dusíkatým vápnom PERLKA® umožní zbierať najvyššie výnosy. Dnešný systém hospodárenia, keď je obilnina pestovaná po obilnine, sa v pôde zvyšuje výskyt niektorých škodcov, ako sú slimáky, alebo pôdnych chorôb, ako napríklad Fusaria, Helminthosporioza a Typhula, ktoré spôsobujú vysoké straty výnosov. Hnojenie dusíkatým vápnom týchto škodlivých činiteľov ničí a zlepšuje pôdnu hygienu. Taktiež urýchľuje premenu pozberových zvyškov a znižuje výskyt infekcií v následných plodinách. Pre svoj vyrovnaný obsah dusíka a účinnosť vápna zabezpečuje robustné a zdravé produkty.

Dusíkaté vápno PERLKA® zlepšuje pôdnu hygienu.

Ozimné obilniny: jesenné hnojenie
Dávka: 200 - 250 g/10m2
Dusíkaté vápno PERLKA® aplikovať buď krátko pred siatím alebo po zasiatí do vyklíčenia, alebo v štádiu od 3. listu - ale nie tesne pred mrazom.
Pôsobením kyanidu sa likvidujú slimáky, škodlivé hubové choroby a klíčiaca burina. Dlho pôsobiaca amoniakálna fáza a čerstvé vápno napomáhajú pri rozklade zvyškov slamy a raste koreňov. Zásoby sa uvoľňujú optimálne postupne počas zimy a ešte na jar majú určité rezervy, ak sa prvá dávka dusíka oneskorí.

Ozimné obilniny: jarné hnojenie
Dávka: 250 - 300 g/10m2
Na dobre vyvinuté porasty môže byť dusíkaté vápno PERLKA® aplikované už ako regeneračná dávka. Inak sa väčšinou používa dusíkaté vápno PERLKA® ako produkčná dávka dusíka do rastovej fázy BBCH 31. Rastliny musia uschnúť, ale pôda má byť ešte vlhká.

Jarné obilniny
Dávka: 250 - 300 g/10m2
Dusíkaté vápno môžete aplikovať buď pred zasiatím (sladový jačmeň) do vyklíčenia alebo od štádia 3. listu, keď sú rastliny suché a pôda pokiaľ možno ešte mierne vlhká.

Aktuálny typ: miešanie hnojív
Prednosti dusíkatého vápna PERLKA® využite aj pri miešaní hnojív. Stabilita účinku N plus hygiena pôdy.

TRÁVNIKY
Svojimi účinkami je dusíkaté vápno PERLKA® veľmi zaujímavé aj na ošetrenie trávnikov. Nesprávne používanie dusíkatého vápna PERLKA® však môže viesť k ich poškodeniu. Aby boli plne využité jeho užitočné vlastnosti, malo by sa dusíkaté vápno PERLKA® používať na trávniky len nasledujúcim spôsobom. Pri obnove trávnika sa pred vysiatím zapraví do vrchnej vrstvy pôdy 40 - 50 g/m2 Pohnojenú plochu treba udržovať vo vlhkom stave až do výsevu trávnej zmesi. Dusíkaté vápno v tom čase potláča väčšinu klíčiacich burín, a tak vytvára dobré podmienky pre rast jednotlivých tráv. Vysoký obsah vápna udržuje povrch pôdy kyprý a napomáha klíčeniu. Pomaly a rovnomerne sa uvoľňujúci dusík zabezpečí niekoľko týždňov žiaduci rast zasiatej trávnej zmesi.
Jestvujúce trávniky môžete hnojiť a ošetrovať dusíkatým vápnom už skoro na jar, pričom je potrebné zabezpečiť aplikáciu rovnomerne a v presnej dávke, a to pomocou rozmetadiel s presným dávkovacím zariadením. Pri prvej aplikácii sa odporúča dávka 20 g/m2 a po 14 dňoch treba aplikáciu zopakovať znovu v dávke 20 g/m2 Týmto ošetrením sa na niekoľko týždňov zabezpečí dobrý hnojivý účinok dusíkatého vápna PERLKA® na trávnik, ale okrem toho sa navyše obmedzí alebo úplne vyhubí mach a vyklíčená jarná burina. Na miesta so silným výskytom machu, možno znovu zasiať trávu až o 14 dní.

Dobra rada
Dusíkaté vápno PERLKA možno použiť aj na individuálne ničenie burín, ako napr. púpavy. Obsah čajovej lyžičky dusíkatého vápna PERLKA aplikujeme do stredu listovej ružice buriny.


KOMPOSTOVANIE bez zápachu a otravného hmyzu
Kompostovanie kuchynských a záhradných odpadkov na záhrade je dôležitým prínosom k likvidácii odpadkov vôbec. Organické a ďalšie prírodné látky sa tak prirodzeným spôsobom opäť vracajú do obehu. Kompost potom pomáha zlepšovať štruktúru pôdy, zvyšuje biologickú aktivitu pôdy, zvyšuje schopnosť pôdy zadržiavať vlahu a živiny. Pre väčšinu pestovateľov je kompost významným zdrojom humusového hnojiva. Kompostovanie bez použitia dusíkatého vápna PERLKA® sprevádza často výskyt zápachu a stáva sa liahňou veľkého množstva hmyzu, najmä múch.
Organický odpad sa rýchlo a spoľahlivo premení na hodnotný humus, zničia sa larvy múch, slimáky a ich vajíčka, semená burín a pôvodcovia hubových chorôb.

Dusíkaté vápno PERLKA® vďaka svojmu vysokému obsahu vápna a organicky viazanej forme dusíka veľmi priaznivo podporuje biologický proces rozkladu s potlačením pôvodcov veľkej škály hnilôb.

Kuchynský a záhradný odpad sa postupne ukladá vo vrstvách vysokých asi 25 cm, v prípade potreby sa prevlhčí a potom sa posype dusíkatým vápnom PERLKA® v dávke 100g/m2. Keď hromada kompostu dosiahne výšku 1 až 1,2 m, zakryje sa slabou vrstvou zeminy. Asi za 6 mesiacov sa vytvorí kvalitný kompost bohatý na humus. Až po 1 roku sa hromada kompostu zmení na zeminu s bohatým obsahom humusu. V čase zrenia kompostu treba hromadu aspoň raz prehádzať, aby sa zemité časti kompostu dostatočne premiešali aj s vonkajšími vrstvami, ktoré sa tak dostanú dovnútra kompostu a naopak.

SLIMÁKY koniec kalamitám so slimákmi
Slimáky sú v súčasnosti veľkým problémom a v prípade ich kalamitného výskytu doháňajú pestovateľov priam k zúfalstvu. Najmä za vlhkého počasia a dostatku potravy sa slimáky kalamitne premnožia. V prípade priaznivých podmienok majú obrovskú rozmnožovaciu schopnosť (1 pár slimákov má za 1 rok desaťtisíce potomkov). Škodia prevažne v noci, zatiaľ čo cez deň sa ukrývajú. Likvidácia slimákov ručným zberom úspechy neprináša.

Práve tu sa uplatní prekvapujúci účinok dusíkatého vápna PERLKA®. Už pri dávke 30g/m2 sa dostavia výrazné výsledky.

Pri boji so slimákmi sa dusíkaté vápno PERLKA® aplikuje na miesta, kde sa slimáky najviac zdržujú, skoro ráno na vlhkú pôdu.

Treba sa zamerať najmä na okolie miest s výskytom organických zvyškov, t. j. na úbočia, priekopy a okolie hromád a kompostov. Za suchého počasia sa hubiaci účinok zlepší miernym zapracovaním dusíkatého vápna PERLKA® do pôdy. Dusíkaté vápno PERLKA® zároveň zničí i vajíčka slimákov.

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

Klasifikácia prípravku:

Akútna toxicita 4, H302: Škodlivý po požití
Dráždivosť kože 2, H315: Dráždi kožu
Senzibilizácia kože 1, H317: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu
Vážne poškodenie očí 1, H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí
Toxicita pre špecifický cieľový orgán - jednorázová expozícia 3, H335: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest
Dlhodobá (chronická) nebezpečnosť pre vodné prostredie 3, H412: Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

Výstražné piktogramy (CLP): GHS05 GHS07
Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO
Výstražné upozornenia:
H302: Škodlivý po požití
H315: Dráždi kožu
H317: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu
H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí
H335: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest
H412: Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

Prevencia:
P261: Zabráňte vdychovaniu prachu
P280: Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / ochranu tváre

V prípade ak sa pre prípravok vyžaduje Karta bezpečnostných údajov (klasifikácia a označenie prípadných rizík a nebezpečenstva a iné) nájdete ju v zozname po kliknutí na tento odkaz.

Príloha karty prípravku:

Rozsah registrácie prípravku v záhradníctve

Plodina Škodlivý činiteľ Koncentrácia v % Dávka na 10m2 Čakacia lehota v dňoch Povolené kombinácie a poznámky
hrach 200-300 g/10m2 1-2 týždne pred sejbou alebo od vzklíčenia do asi 10cm výšky rastlín
fazuľa veľká 200-300 g/10m2 1-2 týždne pred sejbou alebo po zasiatí do doby krátko pred vyklíčením
fazuľa kríčková 300-400 g/10m2 medzi siatím a klíčením
šalát 200-500 g/10m2 na jar 2-3 týždne, v lete 1 týždeň pred výsadbou
valeriána poľná 300-500 g/10m2 2-3 týždne pred sejbou, pri kontajnerovej sadzbe 1 týždeň pred výsadbou
mrkva 300-400 g/10m2 2-3 týždne pred sejbou
špenát 300-500 g/10m2 2-3 týždne pred sejbou
uhorky 300-600 g/10m2 vždy 2-3 týždne pred sadením, resp. výsadbou, tiež ako riadkové hnojenie pred položením fólie. Pri použití po položení fólie pozor, nesmie prísť k zasiahnutiu rastlín dusíkatým vápnom
pór 300-600 g/10m2 2-3 týždne pred sejbou, príp. výsadbou alebo 300-500g po vyklíčení
pažítka 300-600 g/10m2 2-3 týždne pred sejbou, príp. výsadbou alebo 300-500g po vyklíčení
zeler 600-1000 g/10m2 3 týždne pred výsadbou
rajčiak 600-1000 g/10m2 3 týždne pred výsadbou
fenikel stopkový 300-400 g/10m2 2-3 týždne pred sejbou
Hlúboviny 300-1000 g/10m2 na jar asi 3 týždne, v lete 1 týždeň pred výsadbou / sejbou. 300-400g ako hlavné hnojivo na suché rastliny (nie pri čínskej kapuste) po vyklíčení do zakrytia riadkov
reďkovka 300-500 g/10m2 na jar 2-3 týždne, v lete 1 týždeň pred sejbou
špargľa 400-500 g/10m2 hneď po vyklíčení buriny až dovtedy, kým je špargľa prístupná bez rizika poškodenia. Ako hnojivo do riadkov na prihrnutie pred zakrytím
cibuľa 300-500 g/10m2 2-3 týždne pred sejbou alebo na vyklíčený porast (od 5-10 cm výšky rastlín) alebo 2-3 týždne po výsadbe rovnomerne aplikovať na záhony. Rastliny musia byť bezpodmienečne suché
cibuľa vňaťková 300-500 g/10m2 2-3 týždne pred sejbou alebo na vyklíčený porast (od 5-10 cm výšky rastlín) alebo 2-3 týždne po výsadbe rovnomerne aplikovať na záhony. Rastliny musia byť bezpodmienečne suché
rebarbora 400-800 g/10m2 skoro na jar pred vypučaním
jahody 300-500 g/10m2 14 dní pred výsadbou alebo po zbere. Na jar na suché rastliny 300g, príp. 500g po zbere
zemiaky 300-500 g/10m2 na redukciu drôtovcov pred kopcovaním (za sucha už pred výsadbou). Na ochranu pred burinami od doby výsadby do doby krátko pred vyklíčením aplikovať na kopce v čase najväčšieho rastu burín
ovocné dreviny 300-500 g/10m2 od skorej jari do obdobia krátko pred pučaním
bobuľoviny 300-500 g/10m2 od skorej jari do obdobia krátko pred pučaním
okrasné kry 300-500 g/10m2 od skorej jari do obdobia krátko pred pučaním
okrasné dreviny 300-500 g/10m2 na jar pred pučaním. Rastliny musia byť bezpodmienečne suché!
ihličnany 300-500 g/10m2 na jar pred pučaním. Rastliny musia byť bezpodmienečne suché!
kukurica siata 100-150 g/10m2 pri sejbe pod pätu
kukurica siata 300-400 g/10m2 pred sejbou so zapravením do pôdy
obilniny 200-300 g/10m2 základné hnojenie pred sejbou so zapravením do pôdy
obilniny 250-400 g/10m2 regeneračné hnojenie
trávniky obnova 400-500 g/10m2 2 týždne pred vysiatím ľahko zapracovať do pôdy
kompost 1000 g/10m2 každú vrstvu odpadu vysokú 20-25 cm posypať asi 100g/m2
poľnohospodárske plodiny Slimáky a Slizniaky 30g/1m2 na miesta kde sa slimáky najviac zdržujú, skoro ráno na vlhkú pôdu
nepoľnohospodárska pôda Slimáky a Slizniaky 30g/1m2 na miesta kde sa slimáky najviac zdržujú, skoro ráno na vlhkú pôdu

Servis

Predajcovia

Počasie

Počasie

Cyklostar

Zdravé a silné sadenice

AKTUALITY NA TENTO MESIAC

AKTUALITY NA TENTO MESIAC

Aktuality po mesiacoch

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

Ako proti vírusom

TO NAJLEPŠIE PRE PODU

BIOPROTECT proti škodcom

BIOPROTECT proti chorobám

Ochrana trávnika

Ponúkame Vám

ISO 14001

Bisnode certifikát

Ochrana osobných údajov

Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie používa na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme Vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návšetvníci prichádzajú.